Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Dzimumu vienlīdzības uzlabošana vadības konsultāciju uzņēmumā X
Nosaukums angļu valodā Improving Gender Equality in Management Consultancy Company X
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Daiga Ērgle
Recenzents V.Kaže
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Dzimumu vienlīdzības uzlabošana vadības konsultāciju uzņēmumā X”. Darbā, analizējot uzņēmuma ārējas un iekšējas vides ietekmi, identificēta dzimumu vienlīdzības problēma uzņēmumā X vadības konsultēšanas nozarē Itālijā un izstrādātas alternatīvas, lai uzlabotu situāciju. Darbs koncentrējās uz aktuālu jomu, kurai ir būtiska ietekme uz mūsdienu biznesa ekosistēmu. Analīzes tika veiktas, izmantojot uz faktiem balstītu pieeju, izmantojot gan primāros, gan sekundāros avotus, lai varētu sniegt padziļinātu ieskatu par konkrēto uzņēmējdarbības segmentu, kam raksturīgs zems pārklājums un zema informācijas pieejamība. Ārējās vides ietekme, analizējot valsts un industrijas līmenī, izmantojot PEST (politisko, ekonomisko, sociālo un tehnoloģisko) rīku, M. Portera piecu konkurences spēku modeli un vērtību līknes (Value Curves), ļauj izvērtēt kontekstu kādā uzņēmums X operē, identificējot iespējas un draudus dzimuma vienlīdzības politikas ieviešanā. Iekšējās vides analīze, izmantojot SVID analīzi, McKinsey 7’s (stratēģija, struktūra, sistēmas, darbaspēks, spējas, vadības stils, kopīgās vērtības) modeli un vispārēju personāl vadības procesu analīzi, ļauj identificēt uzņēmuma X stiprās un vājās puses un rosināt idejas dzimuma vienlīdzības uzlabošanā. Ārējā un iekšējā analīze tiek veikta, izmantojot arī kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes: tika veikta konkurentu anketēšana un padziļinātas daļēji strukturētas uzņēmuma X pārstāvju intervijas. Dzimuma vienlīdzības kontekstā, autore veica pieejamo literāro avotu analīzi un labo prakšu identifikāciju, kas sniedz biznesa līmeņa argumentāciju un praktiskus piemērus dzimuma līdztiesības politikas ieviešanai. Darbs rakstīts angļu valodā. Tā kopējais apjoms ir 114 lapaspuses, tajā skaitā 22 attēli, 22 tabulas un 3 pielikumi. Darbā izmantoti 117 avoti.
Atslēgas vārdi Dzimumu vienlīdzība, vadības konsultācijas, Itālija, stratēģijas konsultācijas
Atslēgas vārdi angļu valodā gender equality, management consultancy, Italy, Strategy consultancy
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2020 19:49:45