Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Dzimumu vienlīdzības uzlabošana vadības konsultāciju uzņēmumā X
Title in English Improving Gender Equality in Management Consultancy Company X
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Daiga Ērgle
Reviewer V.Kaže
Abstract Maģistra darba tēma ir “Dzimumu vienlīdzības uzlabošana vadības konsultāciju uzņēmumā X”. Darbā, analizējot uzņēmuma ārējas un iekšējas vides ietekmi, identificēta dzimumu vienlīdzības problēma uzņēmumā X vadības konsultēšanas nozarē Itālijā un izstrādātas alternatīvas, lai uzlabotu situāciju. Darbs koncentrējās uz aktuālu jomu, kurai ir būtiska ietekme uz mūsdienu biznesa ekosistēmu. Analīzes tika veiktas, izmantojot uz faktiem balstītu pieeju, izmantojot gan primāros, gan sekundāros avotus, lai varētu sniegt padziļinātu ieskatu par konkrēto uzņēmējdarbības segmentu, kam raksturīgs zems pārklājums un zema informācijas pieejamība. Ārējās vides ietekme, analizējot valsts un industrijas līmenī, izmantojot PEST (politisko, ekonomisko, sociālo un tehnoloģisko) rīku, M. Portera piecu konkurences spēku modeli un vērtību līknes (Value Curves), ļauj izvērtēt kontekstu kādā uzņēmums X operē, identificējot iespējas un draudus dzimuma vienlīdzības politikas ieviešanā. Iekšējās vides analīze, izmantojot SVID analīzi, McKinsey 7’s (stratēģija, struktūra, sistēmas, darbaspēks, spējas, vadības stils, kopīgās vērtības) modeli un vispārēju personāl vadības procesu analīzi, ļauj identificēt uzņēmuma X stiprās un vājās puses un rosināt idejas dzimuma vienlīdzības uzlabošanā. Ārējā un iekšējā analīze tiek veikta, izmantojot arī kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes: tika veikta konkurentu anketēšana un padziļinātas daļēji strukturētas uzņēmuma X pārstāvju intervijas. Dzimuma vienlīdzības kontekstā, autore veica pieejamo literāro avotu analīzi un labo prakšu identifikāciju, kas sniedz biznesa līmeņa argumentāciju un praktiskus piemērus dzimuma līdztiesības politikas ieviešanai. Darbs rakstīts angļu valodā. Tā kopējais apjoms ir 114 lapaspuses, tajā skaitā 22 attēli, 22 tabulas un 3 pielikumi. Darbā izmantoti 117 avoti.
Keywords Dzimumu vienlīdzība, vadības konsultācijas, Itālija, stratēģijas konsultācijas
Keywords in English gender equality, management consultancy, Italy, Strategy consultancy
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 06.01.2020 19:49:45