Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Ārējā ūdensvada tīkla noslēgarmatūras izvēle, uzstādīšana un ekspluatācija"
Nosaukums angļu valodā "Selection, installation and maintenance of water distribution network isolation valves"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Roberts Neilands
Recenzents Kaspars Neilands
Anotācija Viktorijas Loginas bakalaura darbā ar projekta daļu “Ārējā ūdensvada tīkla noslēgarmatūras izvēle, uzstādīšana un ekspluatācija”, tiek apskatīti kritēriji noslēgarmatūras ilgtspējīgas darbības nodrošināšanai. Noslēgarmatūrai, kā ūdensvada tīkla sastāvdaļai, un tās tehniskajam stāvoklim netiek pievērsta liela nozīme. Rezultātā daļa noslēgarmatūras esošajos ūdensapgādes tīklos nedarbojas vai ir bojāta un remontdarbu vai avārijas situāciju gadījumā palielina atslēdzamo posmu garumu un rada finansiālus zaudējumus ūdensapgādes uzņēmumiem. Lai samazinātu bojātas vai nedarbojušās noslēgarmatūras skaitu, nepieciešams periodiski noteikt un izvērtēt tās tehnisko stāvokli. Darba teorētiskajā daļā ir izskatīti ūdensvada tīkla noslēgarmatūras veidi, to izvēles, uzstādīšanas un ekspluatācijas kritēriji, kā arī sniegtas rekomendācijas Latvijas ūdenssaimniecības uzņēmumiem, noslēgarmatūras ilgtspējīgas darbības nodrošināšanai. Projekta daļā ir izstrādāts projekts ārējā ūdensvada tīkla paplašināšanai Rēzeknē. Projekta ietvaros tika veikti nepieciešamie cauruļvadu diametru un spiediena zudumu aprēķini un aprakstīts projektētā ūdensvada tīkla posma sastāvdaļu izvēles pamatojums. Pareiza ūdensvada tīkla noslēgarmatūras izvēle, uzstādīšana un pārdomāta ekspluatācija palielina ūdensvada tīkla un noslēgarmatūras ilgtspējīgu darbību, kas samazina ūdensvada tīkla avāriju skaitu, atslēdzamo posmu garumu un ir ekonomisks ieguvums ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam. Bakalaura darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Tā kopējais apjoms ir 69 lappuses, tajā skaitā 25 grafiski attēli, 10 tabulas, 5 rasējumi un 1 pielikums. Darbā tika izmantotas 55 atsauces uz literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Ārējais ūdensvada tīkls, noslēgarmatūra, ilgtspējīga darbība
Atslēgas vārdi angļu valodā Water distribution system, isolation valves, sustainable operation
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2020 08:03:04