Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Ārējā ūdensvada tīkla noslēgarmatūras izvēle, uzstādīšana un ekspluatācija"
Title in English "Selection, installation and maintenance of water distribution network isolation valves"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Roberts Neilands
Reviewer Kaspars Neilands
Abstract Viktorijas Loginas bakalaura darbā ar projekta daļu “Ārējā ūdensvada tīkla noslēgarmatūras izvēle, uzstādīšana un ekspluatācija”, tiek apskatīti kritēriji noslēgarmatūras ilgtspējīgas darbības nodrošināšanai. Noslēgarmatūrai, kā ūdensvada tīkla sastāvdaļai, un tās tehniskajam stāvoklim netiek pievērsta liela nozīme. Rezultātā daļa noslēgarmatūras esošajos ūdensapgādes tīklos nedarbojas vai ir bojāta un remontdarbu vai avārijas situāciju gadījumā palielina atslēdzamo posmu garumu un rada finansiālus zaudējumus ūdensapgādes uzņēmumiem. Lai samazinātu bojātas vai nedarbojušās noslēgarmatūras skaitu, nepieciešams periodiski noteikt un izvērtēt tās tehnisko stāvokli. Darba teorētiskajā daļā ir izskatīti ūdensvada tīkla noslēgarmatūras veidi, to izvēles, uzstādīšanas un ekspluatācijas kritēriji, kā arī sniegtas rekomendācijas Latvijas ūdenssaimniecības uzņēmumiem, noslēgarmatūras ilgtspējīgas darbības nodrošināšanai. Projekta daļā ir izstrādāts projekts ārējā ūdensvada tīkla paplašināšanai Rēzeknē. Projekta ietvaros tika veikti nepieciešamie cauruļvadu diametru un spiediena zudumu aprēķini un aprakstīts projektētā ūdensvada tīkla posma sastāvdaļu izvēles pamatojums. Pareiza ūdensvada tīkla noslēgarmatūras izvēle, uzstādīšana un pārdomāta ekspluatācija palielina ūdensvada tīkla un noslēgarmatūras ilgtspējīgu darbību, kas samazina ūdensvada tīkla avāriju skaitu, atslēdzamo posmu garumu un ir ekonomisks ieguvums ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam. Bakalaura darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Tā kopējais apjoms ir 69 lappuses, tajā skaitā 25 grafiski attēli, 10 tabulas, 5 rasējumi un 1 pielikums. Darbā tika izmantotas 55 atsauces uz literatūras avotiem.
Keywords Ārējais ūdensvada tīkls, noslēgarmatūra, ilgtspējīga darbība
Keywords in English Water distribution system, isolation valves, sustainable operation
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 05.01.2020 08:03:04