Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas formalitāšu kārtošanas pilnveidošana ekspedīcijas uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of Customs Clearance in Forwarding Companies”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedars docents (prakt.), Mg.iur.
Anotācija Maģistra darba “Muitas formalitāšu kārtošanas pilnveidošana ekspedīcijas uzņēmumos” autore ir Poļina Ronča. Darba aktualitāte ir pamatota ar to, ka muitas formalitāšu kārtošana ir neatņemama starptautiskās tirdzniecības sastāvdaļa, un pastāvīgi attīstoties mūsdienu tehnoloģijām, muitai ir jāpielāgojas un attiecīgi jāuztur procesu skaidrība, vienkāršība un drošība, savukārt ekspedīcijas uzņēmumi starptautiskajās piegādes ķēdēs ir atbildīgi par pārvadājuma pakalpojuma kvalitāti. Maģistra darba mērķis tiek definēts šādi: izpētīt un novērtēt muitas formalitāšu kārtošanas procesus ekspedīcijas uzņēmumu pārvadājumu organizēšanā. Darbs sastāv no trijām daļām. Pirmajā daļā ir analizēta starptautiskā tirdzniecība un muitas loma tajā, ņemot vērā pārvadājumus Latvijas tirgū, ekspedīcijas uzņēmumu darbību un muitas formalitāšu kārtošanas nozīmi un iespējamās problēmas. Otrā daļa sniedz ieskatu par esošiem procesiem Latvijas robežkontroles punktos ar trešajām valstīm, kā arī tiek veikts literatūras apskats par muitas formalitāšu kārtošanas pilnveidošanas iespējām un jaunāko tehnoloģiju pielietošanas apskats. Trešajā daļā ir veikts muitas formalitāšu pilnveidošanas novērtējums Igaunijas robežkontroles punktos, izmantojot IT sistēmu, un novērtēta tās praktiskā izmantošanas iespēja Latvijas muitā. Maģistra darba nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir saistīti ar esošiem muitas formalitāšu kārtošanas procesiem Latvijas robežkontroles punktos ar trešajām valstīm un ekspeditoru lomu tajos, kravas a/m rindām MKP un attiecīgi ekspedīcijas uzņēmumu muitas formalitāšu pilnveidošanas risinājumiem, starptautisko organizāciju vadlīnijām jauno tehnoloģiju izmantošanā un IT sistēmas izmantošanas apskatu un novērtēšanu procesu uzlabošanai. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 74 lappuses. Tajā ir iekļauti 9 attēli, 13 tabulas un 2 pielikumi uz 5 lpp. Darbā izmantotas 67 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi muitas formalitātes, pilnveidošana, ekspedīcijas uzņēmumi, robežkontroles punkti
Atslēgas vārdi angļu valodā customs clearance, improvement, forwarding companies, border control posts
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2020 10:08:27