Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas formalitāšu kārtošanas pilnveidošana ekspedīcijas uzņēmumos”
Title in English “Improvement of Customs Clearance in Forwarding Companies”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aivars Gulbis
Reviewer Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedars docents (prakt.), Mg.iur.
Abstract Maģistra darba “Muitas formalitāšu kārtošanas pilnveidošana ekspedīcijas uzņēmumos” autore ir Poļina Ronča. Darba aktualitāte ir pamatota ar to, ka muitas formalitāšu kārtošana ir neatņemama starptautiskās tirdzniecības sastāvdaļa, un pastāvīgi attīstoties mūsdienu tehnoloģijām, muitai ir jāpielāgojas un attiecīgi jāuztur procesu skaidrība, vienkāršība un drošība, savukārt ekspedīcijas uzņēmumi starptautiskajās piegādes ķēdēs ir atbildīgi par pārvadājuma pakalpojuma kvalitāti. Maģistra darba mērķis tiek definēts šādi: izpētīt un novērtēt muitas formalitāšu kārtošanas procesus ekspedīcijas uzņēmumu pārvadājumu organizēšanā. Darbs sastāv no trijām daļām. Pirmajā daļā ir analizēta starptautiskā tirdzniecība un muitas loma tajā, ņemot vērā pārvadājumus Latvijas tirgū, ekspedīcijas uzņēmumu darbību un muitas formalitāšu kārtošanas nozīmi un iespējamās problēmas. Otrā daļa sniedz ieskatu par esošiem procesiem Latvijas robežkontroles punktos ar trešajām valstīm, kā arī tiek veikts literatūras apskats par muitas formalitāšu kārtošanas pilnveidošanas iespējām un jaunāko tehnoloģiju pielietošanas apskats. Trešajā daļā ir veikts muitas formalitāšu pilnveidošanas novērtējums Igaunijas robežkontroles punktos, izmantojot IT sistēmu, un novērtēta tās praktiskā izmantošanas iespēja Latvijas muitā. Maģistra darba nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir saistīti ar esošiem muitas formalitāšu kārtošanas procesiem Latvijas robežkontroles punktos ar trešajām valstīm un ekspeditoru lomu tajos, kravas a/m rindām MKP un attiecīgi ekspedīcijas uzņēmumu muitas formalitāšu pilnveidošanas risinājumiem, starptautisko organizāciju vadlīnijām jauno tehnoloģiju izmantošanā un IT sistēmas izmantošanas apskatu un novērtēšanu procesu uzlabošanai. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 74 lappuses. Tajā ir iekļauti 9 attēli, 13 tabulas un 2 pielikumi uz 5 lpp. Darbā izmantotas 67 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords muitas formalitātes, pilnveidošana, ekspedīcijas uzņēmumi, robežkontroles punkti
Keywords in English customs clearance, improvement, forwarding companies, border control posts
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 03.01.2020 10:08:27