Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Jonizējošā starojuma detektora iekštelpu pozicionēšanas sistēma
Nosaukums angļu valodā Indoor positioning system for ionizing radiation detector
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Mārtiņš Pikšis
Recenzents Alvis Bernāns, PSKUS, medicīnas fiziķis, dr. fiz. 26078973
Anotācija Inženierprojekta galvenais mērķis ir izstrādāt jonizējošā starojuma detektora iekštelpu pozicionēšanas sistēmu, kura noteiktu detektora atrašanās vietu telpā ar augstu precizitāti, jo šobrīd detektoru pozicionēšana notiek manuāli – izmantojot mērlentu. Inženierprojekta aprakstošā daļa sastāv no literatūras apskata par jonizējošā starojuma detektoru atšķirībām, pozīcijas noteikšanas principiem un jonizējošā starojuma detektora pozicionēšanas iespējām, tehniskā uzdevuma galveno prasību analīzes un izstrādes, variantu salīdzinājuma starp iespējamām pozicionēšanas sistēmām, inženiertehniskajiem aprēķiniem, iekārtas darbības principa apraksta, detektora plauktiņa izgatavošanas tehnoloģijas apraksta, sistēmas izgatavošanas izmaksu aprēķina, kalibrēšanas iespējām, nepieciešamiem darba, civilās un vides aizsardzības pasākumiem, kā arī darba noslēgumā aprakstīti secinājumi un rekomendācijas par jonizējošā starojuma detektora iekštelpu pozicionēšanas sistēmu. Darba rezultātā izstrādāta jonizējošā starojuma detektora pozicionēšanas sistēma ar augstu pozicionēšanas precizitāti, papildus tam izveidots universāla detektoru pozicionēšanas platforma, kura pielāgojama dažādiem detektoriem. Darbs satur kopā 80 lapas, 12 tabulas un 33 attēlus. Darba izstrādē izmantoti 58 literatūras avoti. Grafiskās daļas satur 15 rasējumus, kas izkārtoti uz 7 A1 formāta lapa. Tāpat ir pievienota specifikācija uz 3 A4 lapām.
Atslēgas vārdi Iekštelpu pozicionēšana, ultraskaņa, raidītājs, uztvērējs, trilaterācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Indoor positioning, ultrasound, transmitter, receiver, trilateration
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2020 20:31:10