Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Jonizējošā starojuma detektora iekštelpu pozicionēšanas sistēma
Title in English Indoor positioning system for ionizing radiation detector
Department
Scientific advisor Mārtiņš Pikšis
Reviewer Alvis Bernāns, PSKUS, medicīnas fiziķis, dr. fiz. 26078973
Abstract Inženierprojekta galvenais mērķis ir izstrādāt jonizējošā starojuma detektora iekštelpu pozicionēšanas sistēmu, kura noteiktu detektora atrašanās vietu telpā ar augstu precizitāti, jo šobrīd detektoru pozicionēšana notiek manuāli – izmantojot mērlentu. Inženierprojekta aprakstošā daļa sastāv no literatūras apskata par jonizējošā starojuma detektoru atšķirībām, pozīcijas noteikšanas principiem un jonizējošā starojuma detektora pozicionēšanas iespējām, tehniskā uzdevuma galveno prasību analīzes un izstrādes, variantu salīdzinājuma starp iespējamām pozicionēšanas sistēmām, inženiertehniskajiem aprēķiniem, iekārtas darbības principa apraksta, detektora plauktiņa izgatavošanas tehnoloģijas apraksta, sistēmas izgatavošanas izmaksu aprēķina, kalibrēšanas iespējām, nepieciešamiem darba, civilās un vides aizsardzības pasākumiem, kā arī darba noslēgumā aprakstīti secinājumi un rekomendācijas par jonizējošā starojuma detektora iekštelpu pozicionēšanas sistēmu. Darba rezultātā izstrādāta jonizējošā starojuma detektora pozicionēšanas sistēma ar augstu pozicionēšanas precizitāti, papildus tam izveidots universāla detektoru pozicionēšanas platforma, kura pielāgojama dažādiem detektoriem. Darbs satur kopā 80 lapas, 12 tabulas un 33 attēlus. Darba izstrādē izmantoti 58 literatūras avoti. Grafiskās daļas satur 15 rasējumus, kas izkārtoti uz 7 A1 formāta lapa. Tāpat ir pievienota specifikācija uz 3 A4 lapām.
Keywords Iekštelpu pozicionēšana, ultraskaņa, raidītājs, uztvērējs, trilaterācija
Keywords in English Indoor positioning, ultrasound, transmitter, receiver, trilateration
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 02.01.2020 20:31:10