Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Riska pārvaldība būvniecības nozarē
Title in English Risk management in construction industry
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Edgars Pudzis
Reviewer Gita Actiņa
Abstract Maģistra darba “Riska vadība būvniecības nozarē” mērķi ir apkopot dažādus riskus, balstoties uz komunikāciju rezultātiem un būvniecības uzņēmumu gadījumu izpēti Latvijā. Darba mērķis ir atklāt riska faktorus, kas ietekmē būvniecības projektus Latvijā, kas saistīti gan ar dzīvojamo, gan komerciālo ēku būvniecību Latvijā. Darba hipotēze, kas ir pierādīta: ne katram no riska segmentiem ir vienāda ietekme būvniecības nozarē. Darbā ir trīs nodaļas: analītiskā, teorētiskā un praktiskā. Analītiskajā daļā autore sniedz ieskatu Latvijas būvniecības nozarē, tās attīstībā, kā arī risku būtībā - no atklāšanas līdz reaģēšanai. Teorētiskajā nodaļā autore iepazīstina ar riska pārvaldību būvniecībā, kā arī iepazīstina ar būvprojektu ideju un tā dzīves cikla koncepciju, identificē risku veidus būvniecībā, riska uzraudzības un riska ietekmes novērtēšanas metodes būvniecībā rūpniecības, kā arī riska reakcijas stratēģijas būvniecības projektos. Visbeidzot, praktiskajā daļā autore iepazīstina ar faktoru analīzes rezultātiem dažādās jomās atbilstoši otrajā nodaļā aprakstītajiem veidiem un apkopo atklājumus. Darbā sniegts pamats turpmākai riska pārvaldības analīzei dažādu veidu Latvijas būvprojektos, kā arī radīta iespēja gūt sākotnēju ieskatu par galvenajiem riskiem Latvijas būvniecības nozarē. Darbs sastāv no 99 lappusem, 12 tabulam, 9 attēliem, 92 literatūras avotiem un 3 pielikumiem.
Keywords celtniecības riski, būvniecības industrija, riska pārvaldība, riska segmentācija
Keywords in English construction risks, construction industry, risk management, risk segmentation
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 27.12.2019 15:00:38