Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Finanšu pakalpojumu pieejamības ietekme uz pilsētvides attīstību
Title in English Impact of Accessibility of Financial Services on Urban Development
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inesa Bušovska
Reviewer Prakt.doc. K.Gorbunova
Abstract Maģistra darba autore Ludmila Maksimova izstrādāja pētījumu ar tematu „Finanšu pakalpojumu pieejamības ietekme uz pilsētvides attīstību”, kurā apskatīta finanšu pakalpojumu sniedzēju atrašanās vietas mijiedarbība ar pilsētas infrastruktūru. Darba zinātniskā vadītāja ir mg.oec. Inesa Bušovska. Izvēlētā maģistra darba tēma ir aktuāla mūsdienās, jo finanšu pakalpojumiem tiek pievērsta liela uzmanība no iedzīvotāju puses, kā arī finanšu pakalpojumu popularitāte pieaug ar katru gadu un tās darbības kvalitāte un attīstība vistiešākā veidā ietekmē pilsētvides attīstību. Darba ietvaros tika padziļināti analizēts, kādus pilsētvides infrastruktūras aspektus var uzlabot finanšu pakalpojumu pieejamība pilsētā. Maģistra darba izstrādes procesā tika secināts, kas jāmaina un jāuzlabo pilsētvidē, lai iedzīvotājiem būtu ērti un komfortabli saņemt piedāvātos finanšu pakalpojumus, ko sniedz AS „Citadele banka” klientu apkalpošanas centri, kā arī kāds ieguvums no tā ir pilsētvides attīstībai. Maģistra darbā tika apskatītas Rīgas AS “Citadele banka” filiāļu rentabilitāte un pieejamība, jo uz Rīgu brauc klienti arī no citām pilsētām, piemēram, no Jūrmalas. Pētījumā tika izvērtēta potenciālās banku filiāles atrašanās vieta Rīgā, Pārdaugavā, pateicoties kurai būs iespējams uzlabot ne tikai klientu apkalpošanas kvalitāti, bet gan arī uzlabot pilsētvides kvalitāti, attīstot tās infrastruktūru. Darba ietvaros tika pamatoti priekšlikumi, kādas uzlabošanas darbības jāveic pilsētas un izvēlētā rajona infrastruktūrā, kas vistiešākā veidā ietekmēs pilsētvides attīstību un arī dzen nodrošinās finanšu pakalpojuma pieejamību visiem iedzīvotājiem. Darbs satur 97 lappuses, 85 attēlus, 10 tabulas, kā arī 49 informācijas avotus.
Keywords finanšu pakalpojumi, pilsētas infrastruktūra, bankas filiāle, klientu apkalpošanas centrs.
Keywords in English financial services, urban infrastructure, bank branch, customer service center.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 23.12.2019 12:53:12