Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Personāla stratēģiskās plānošanas projekts
Title in English Strategic Human Resource Development Project
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Zane Rostoka
Reviewer I. Valdovska, LR Valsts Kontroles perasonāla daļas vadītāja
Abstract Noslēguma darba autors: Katrīna Godļevska Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. paed. Zane Rostoka Noslēguma darba temats: Personāla stratēģiskās plānošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 16 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 56 avoti latviešu un 4 angļu. Darbam pievienoti divi pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļā tika raksturota uzņēmuma darbība, personāls, uzņēmuma Būvdarbu nodaļas personāla plānošanas un noturēšanas procesi uzņēmumā. Teorētiskajā daļā tika teorētiskās literatūras apskats, izzināti personāla piesaistes un noturēšanas rīki. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs priekšlikumu ieviešanas plāni, lai nākotnē tiktu samazināti personāla mainības rādītāji, sekmēta personāla piesaiste uzņēmuma Būvdarbu nodaļai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Godļevska, K. (2019). Personāla stratēģiskās plānošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 72 lpp.
Keywords personāla plānošana
Keywords in English personnel planning
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 22.12.2019 21:58:52