Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Iepirkumu monitoringa pakalpojumu uzņēmuma stratēģijas izstrāde institucionālajā tirgū
Title in English Development of a procurement monitoring service company's strategy in the institutional market
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Doktorants, R. Lasmanis, LIAA Zinātnes komercializācijas nodaļas vadītājs
Abstract Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, 12 nodaļas, 11 apakšnodaļas secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 92 lpp, tajā iekļauti 23 attēli, 12 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 37 avoti latviešu valodā un 32 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt iepirkumu monitoringa pakalpojuma stratēģiju institucionālajā tirgū. Pirmajā daļā tiek raksturota iepirkuma nozīme valsts ekonomikas attīstībā. Publiskajam iepirkumam ir liela nozīme — tas veido aptuveni 19 % no ES IKP, tāpēc apjomīgā finansējuma dēļ kā galvenais korupcijas avots Eiropā vienmēr ir bijis publiskais iepirkums. Otrajā daļā tiek noskaidrots, ka Latvijas valsts stratēģija institucionālajā tirgū ir iepirkumu veikšana centralizēti. Izpētot zinātnisko literatūru tiek izsecināts, ka iepirkumu digitalizēšanas process institucionālajam tirgum samazina izmaksas. Trešajā daļā tiek izvērtēta iepirkumu monitoringa uzņēmuma darbība, izmantojot tādas metodes kā SVID analīze, iekšējo un ārējo faktoru matrica, konkurentu analīze. Tiek izstrādāta uzņēmumam visatbilstošākā stratēģija uzņēmuma attīstībai nozarē – datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības. Izstrādājot darbu, darba autore nonāca pie secinājuma, ka lai mazinātu korupcijas līmeni iepirkumu jomā, Latvija ir veikusi izmaiņas iepirkumu likumā, piemēram, paaugstināts “mazo” iepirkumu slieksnis, tomēr Baltijas valstīm Latvijā pastāv visaugstākais korupcijas līmenis, kurš saglabājis nemainīgu pozīciju divus gadus pēc kārtas. Iepirkumu uzraudzības birojam nepieciešams izstrādāt vadlīnijas zemsliekšņu iepirkumu organizēšanai, piedāvājot izmantot ārpakalpojumu piedāvātās iepirkumu izsludināšanas platformas, kas nodrošina visu iepirkuma procesu.
Keywords Institucionālais tirgus, iepirkums
Keywords in English Institutional market, procurement
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 20.12.2019 15:26:24