Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Digitālā mārketinga izmantošana uzņēmuma attīstībā.
Title in English Application of Digital Marketing for Company Development.
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer K. Fedotova
Abstract Bakalaura darba autors: Marina Baranova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: docents, Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Digitālā mārketinga izmantošana uzņēmuma attīstībā Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 52 lpp., tajā ir iekļauti 35 attēli, 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 28 avoti angļu valodā, ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus un tiešsaistes avotus. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Apkopota teorētiskā informācija un aplūkoti Instagram konta vadības pamati. Tika izskatīti biznesa attīstības veidi, izmantojot Instagram sniegtos instrumentus. Veikta “ZARA” un “H&M” Instagram kontu salīdzināšana, analizētas pozitīvas un negatīvas puses Instagram stratēģijām un problēmas klientu pievēršanā savai produkcijai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Baranova, I. (2019). Digitālā mārketinga izmantošana uznēmuma attistibā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana". 52 lpp.
Keywords digitālais mārketings, Instagram, internets, tīkli, mārketings, tālrunis, sociālie mediji, sekotāji, bizness, lietotāji, saturs, ziņas, nozare, zīmoli, darbība
Keywords in English digital marketing, Instagram, Internet, networks, marketing, phone, social media, followers, business, users, content, posts, industry, brands, activity
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 20.12.2019 14:40:41