Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Jēkabpils Mežaparka infrastruktūras attīstības koncepcija
Title in English Concept of Jēkabpils Forest Park Infrastructure Development
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inesa Bušovska
Reviewer Asoc.prof. I.Judrupa
Abstract Maģistra darbs “Jēkabpils Mežaparka infrastruktūras attīstības koncepcija”, izstrādāja Santa Gruzniņa, darba vadītāja Mg.oec. Inesa Bušovska, Rīgas tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts, Teritorijas attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra, Rīga – 2019. Pirmajā daļā pētīts teritorijas plānošanas dokumentu teorētiskais raksturojums. Analizēti teritorijas plānošanas saistītie dokumenti, to izvērtējums, tai skaitā, Mežaparku izveidošanas pamatnosacījumi un apsaimniekošanas noteikumi. Otrajā daļā apskatīts Jēkabpils teritorijas raksturojums. Analizēta Jēkabpils pilsētas teritorija. Izvērtēta Jēkabpils Mežaparka kultūrvēsturiskā un publiskās infrastruktūras attīstība. Trešajā daļā veicot intervijas, apkopots un analizēts Jēkabpils pašvaldības ekspertu viedoklis par Jēkabpils Mežaparka infrastruktūras esošajiem objektiem, kā arī Jēkabpils Mežaparka un tai pieguļošās Radžu ūdenskrātuves teritoriju nākotnes attīstības iespējām, aplūkojot citu Latvijas rekreācijas un aktīvās atpūtas parku piemērus. Ceturtajā daļā izstrādāts Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves kā atpūtas, sporta un tūrisma kompleksa attīstības projekts. Izvirzot projekta mērķi, mērķa grupas, veicot problēmu risinājumu un risku analīzi. Maģistra darbs satur 88 lpp., 29 attēlus, 1 tabulas un 6 pielikumus.
Keywords Jēkabpils, Mežaparks, rekreācija, aktīvā atpūta, attīstība, investīcijas, tūrisms.
Keywords in English Jekabpils, Forestpark, Recreation, Active Resort, Development, Investment, Tourism.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 20.12.2019 13:07:18