Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Starptautisko piegāžu ķēžu pārvaldības un pilnveidošanas risinājumi”
Nosaukums angļu valodā “Solutions for Management and Development of International Supply Chains”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Aivars Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir starptautisko piegāžu ķēžu pārvaldības un pilnveidošanas risinājumi. Maģistra darbs sastāv no četrām daļām. Pirmās daļas nosaukums ir starptautiskā piegādes ķēde, galvenās iezīmes un risku pārvaldība, kurā aprakstīta informācija par piegādes ķēdi, tās galveno būtību. Darba otrajā daļā tiek analizēta informācija par konkrētu programmu, kas ir AEO un darba trešajā daļā par ISO 28000 standartu. Darba ceturtajā daļā tiek izvirzīts risinājums, papildinot esošo AEO modeli ar specifikācijām un elementiem no ISO 28000, ar mērķi paaugstināt šī modeļa drošības līmeni. Šī tēma ir aktuāla, jo tā kā starptautisko piegāžu ķēžu mērķis ir preču un pakalpojumu piegāde no ražotāja līdz patērētājam, tad svarīgs faktors ir lai preces un pakalpojumi tiktu piegādāti ievērojot nepieciešamos drošības un kontroles standartus. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt modeli, kas kalpotu par standartu ar augstāku drošības līmeni piegādes ķēdē un atpazīstamību starptautisko piegāžu ķēžu drošības, kontroles, kvalitātes un efektīvas darbības nodrošināšanai. Darba hipotēze ir: Ar starptautiski atzītā AEO modeļa pilnveidošanu tiks noteikts augstāks drošības līmenis, ja tas ietver ISO 28000 standarta programmas sniegtos elementus. Darbs sastāv no četrām daļām, piecām nodaļām un divām apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un sešiem pielikumiem. Darba kopējais apjoms ir 84 lapaspuses, darbā iekļautas 11 tabulas un 12 attēli. Lai sasniegtu darba mērķi un izvirzīto hipotēzi ir noteikti darba uzdevumi: 1. Veikt teorētiskās, praktiskās literatūras un informācijas analīzes apskatu par dažādu veidu starptautiski atzītajiem standartiem, kas saistīti ar starptautisko piegāžu ķēžu darbību un drošību; 2. Veikt padziļinātu informācijas izpēti par AEO un ISO 28000 standartu un analīzi par abu programmu trūkumiem un priekšrocībām; 3. Izstrādāt risinājumu, kas nodrošina iespējamību iegūt augtāku drošības līmeni un atpazīstamību starptautiski atzīta standarta esamībai; 4. Izdarīt secinājumus un izteikt priekšlikumus, lai noskaidrotu kādi ir galvenie aspekti, kas ietekmē piegādes ķēdes darbību un ar kādām metodēm var tikt paaugstināta tās drošība. Darba apjoma ietvaros ir noteikts ierobežojums, kas paredz, ka tiek veikta analīze par starptautisko piegādes ķēdi ar padziļinātu izpēti par AEO programmu un ISO 28000 standartu.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: Piegādes ķēde, AEO, ISO 28000
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: Supply chain, AEO, ISO 28000
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2019 09:39:22