Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Starptautisko piegāžu ķēžu pārvaldības un pilnveidošanas risinājumi”
Title in English “Solutions for Management and Development of International Supply Chains”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer Aivars Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Maģistra darba nosaukums ir starptautisko piegāžu ķēžu pārvaldības un pilnveidošanas risinājumi. Maģistra darbs sastāv no četrām daļām. Pirmās daļas nosaukums ir starptautiskā piegādes ķēde, galvenās iezīmes un risku pārvaldība, kurā aprakstīta informācija par piegādes ķēdi, tās galveno būtību. Darba otrajā daļā tiek analizēta informācija par konkrētu programmu, kas ir AEO un darba trešajā daļā par ISO 28000 standartu. Darba ceturtajā daļā tiek izvirzīts risinājums, papildinot esošo AEO modeli ar specifikācijām un elementiem no ISO 28000, ar mērķi paaugstināt šī modeļa drošības līmeni. Šī tēma ir aktuāla, jo tā kā starptautisko piegāžu ķēžu mērķis ir preču un pakalpojumu piegāde no ražotāja līdz patērētājam, tad svarīgs faktors ir lai preces un pakalpojumi tiktu piegādāti ievērojot nepieciešamos drošības un kontroles standartus. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt modeli, kas kalpotu par standartu ar augstāku drošības līmeni piegādes ķēdē un atpazīstamību starptautisko piegāžu ķēžu drošības, kontroles, kvalitātes un efektīvas darbības nodrošināšanai. Darba hipotēze ir: Ar starptautiski atzītā AEO modeļa pilnveidošanu tiks noteikts augstāks drošības līmenis, ja tas ietver ISO 28000 standarta programmas sniegtos elementus. Darbs sastāv no četrām daļām, piecām nodaļām un divām apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un sešiem pielikumiem. Darba kopējais apjoms ir 84 lapaspuses, darbā iekļautas 11 tabulas un 12 attēli. Lai sasniegtu darba mērķi un izvirzīto hipotēzi ir noteikti darba uzdevumi: 1. Veikt teorētiskās, praktiskās literatūras un informācijas analīzes apskatu par dažādu veidu starptautiski atzītajiem standartiem, kas saistīti ar starptautisko piegāžu ķēžu darbību un drošību; 2. Veikt padziļinātu informācijas izpēti par AEO un ISO 28000 standartu un analīzi par abu programmu trūkumiem un priekšrocībām; 3. Izstrādāt risinājumu, kas nodrošina iespējamību iegūt augtāku drošības līmeni un atpazīstamību starptautiski atzīta standarta esamībai; 4. Izdarīt secinājumus un izteikt priekšlikumus, lai noskaidrotu kādi ir galvenie aspekti, kas ietekmē piegādes ķēdes darbību un ar kādām metodēm var tikt paaugstināta tās drošība. Darba apjoma ietvaros ir noteikts ierobežojums, kas paredz, ka tiek veikta analīze par starptautisko piegādes ķēdi ar padziļinātu izpēti par AEO programmu un ISO 28000 standartu.
Keywords Atslēgas vārdi: Piegādes ķēde, AEO, ISO 28000
Keywords in English Keywords: Supply chain, AEO, ISO 28000
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 20.12.2019 09:39:22