Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „ Preču zīmju aizsardzības uzlabošana Latvijas muitā”
Title in English “Strengthening Customs Enforcement of Trademark Protection in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aldis Čevers
Reviewer Normunds Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (praktiskias)
Abstract Bakalaura darba tēma „Preču zīmju aizsardzības uzlabošana Latvijas muitā” ir aktuāla, jo ar katru gadu palielinās starptautiskā tirdzniecība, kas vienlaicīgi arī paredz stiprināt intelektuālā īpašuma aizsardzību. Bakalaura darba autors: Edgars Gabrāns Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. prakt.docents Aldis Čevers Bakalaura darba mērķis: izpētīt un apzināt preču zīmju aizsardzības uzlabošanas iespējas Latvijas muitā. Mērķa sasniegšanai izvirzīti uzdevumi: izpētīt preču zīmes jēdzienu, izpētīt, kā preču zīmes tiek reģistrētas un tiesiski aizsargātas, apzināt, kā tiek aizsargātas preču zīmes: • kādas ir preču zīmju aizsardzības iespējas sadarbojoties dažādām institūcijām; • kādi pārkāpumi attiecībā uz preču zīmēm tiek novērsti muitā; • kādas metodes tiek pielietotas, lai novērstu preču zīmju pārkāpumus; • muitā novērstie pārkāpumi; • muitā pielietojamās metodes preču zīmju aizsardzībai. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām un astoņām apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī izmantotās literatūras un avotu saraksta. Bakalaura darba pirmajā daļā ir izpētīti preču zīmju objekti, to reģistrācija, darba otrajā daļā ir apskatīta preču zīmju tiesiskā aizsardzība un paredzamā atbildība par pārkāpumiem, darba trešajā daļā apskatītas metodes, kādas pielieto muita, lai aizsargātu preču zīmes un analizēta muitā konstatēto pārkāpumu dinamika. Bakalaura darba apjoms: 55 lapas, kurās ietverti 15 attēli, 34 izmantoto literatūras un avotu saraksts. Bakalaura darba noslēgumā ir izteikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi muitas darba pilnveidošanai.
Keywords Preču zīmju aizsardzības uzlabošana Latvijas muitā
Keywords in English Strengthening Customs Enforcement of Trademark Protection in Latvia
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 20.12.2019 05:37:12