Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Narkotisko un psihotropo vielu muitas kontrole kā ilgtspējīgs sabiedrības aizsardzības garants”
Title in English “Customs Control of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances as a Guarantee for Sustainable Protection of Society”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aldis Čevers
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Maģistra darba aktualitāte ir saistāma ar to, ka tajā ir pētīta muitas loma nelegālo narkotisko un psihotropo vielu aprites ierobežošanā, apskatot muitas īstenotās darbības nelegālo vielu aprites samazināšanā, kā arī veicot muitas darbības risku analīzi nelegālo vielu aprites ierobežošanā. Darba apjoms: 97 lpp, 69 izmantotās literatūras avoti. Maģistra darba mērķis: izpētīt muitas kontroles darbības sistēmu, kuru pielieto apkarojot narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgo apriti, un identificējot būtiskākās problēmas, izstrādāt priekšlikumus vienotas muitas stratēģijas izstrādei, kas veicinātu sabiedrības ilgtspēju.Lai sasniegtu mērķi, tiek izvirzīti šādi darba uzdevumi: 1) raksturot sabiedrības drošību kā valsts drošības sastāvdaļa; 2) analizēt narkotisko vielu nelegālās pārvietošanas ietekme uz valsts un sabiedrības drošību; 3) raksturot narkotisko un psihotropo vielu nelegālās apriti Latvijā; 4) aprakstīt narkotisko un psihotropo vielu aprites normatīvo regulējumu; 5) analizēt narkotisko un psihotropo vielu muitas kontroles procesu; 6) raksturot narkotisko un psihotropo vielu muitas kontroles darbu kā sabiedrības labklājības veicinātāju. Pētījuma objekts – narkotisko un psihotropo vielu kontroles regulējums kā ilgtspējīgs sabiedrības aizsardzības garants. Pētījuma priekšmets – narkotisko un psihotropo vielu muitas kontrole. Narkotiku politika ir izteikti starpinstitucionāla un starplīmeņu politika, kuru plānošanā un izpildē ir iesaistītas gan dažādas valsts pārvaldes iestādes, gan pašvaldības, skolas un nevalstiskās organizācijas. Būtu jāveicina aktīvāk politikas koordinācija ar iesaistītajām nozarēm un dažādām institūcijām. Kā darba novitāte ir uzskatāmi autora priekšlikumi par to, ka efektīvākie instrumenti narkotisko un psihotropo vielu aprites ierobežošanā ir muitas personāla paplašināšana, riska vadības koncepcijas efektīva īstenošana praksē, kā arī muitas kontroles pasākumu plānošanas mehānisma pārskatīšana, paveikto darba uzdevumu izpildes koordinēšana, kā arī personāla profesionalitātes celšana.
Keywords Anotācija
Keywords in English Annotation
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 19.12.2019 18:53:18