Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Koka tiltu ilgizturības nodrošināšana” (“Tilts pār Ziemeļsusējas upi”)
Title in English „Provision of Timber Bridges Durability” (“Bridge over the RiverZiemelsuseja”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Ilze Rozentāle
Reviewer Ainārs Paeglītis, profesors, RTU
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir “Koka tiltu ilgizturības nodrošināšana” kopā ar inženierprojektu ar nosaukumu “Tilts pār Ziemeļsusējas upi”. Bakalaura darba mērķis ir apkopojot dažādus koksnes bojājumu veidus, secināt to ietekmi uz koka tiltu ilgizturību. Izanalizējot aizsardzības pasākumus koka tiltu ilgizturības nodrošināšanai. Bakalaura darba uzdevumi ir izpētīt koksnes bojājumu veidus un to ietekmi uz kalpošanas laiku un izanalizēt koksnes aizsardzības pasākumus koka tiltiem un to efektivitātes analīze. Bakalaura darbā tika apskatīti biežāk sastopamie koksnes bojājumu veidi un tos identificējošie faktori. Analizēti koksni konservējoši aizsardzības pasākumi un koka konstrukciju izvēles ietekme uz ilgizturību. Izanalizējot vēlamos konstruktīvos risinājumus koka tiltiem, kas nodrošina koksnes paredzamo kalpošanas laiku līdz pat 75 gadiem. Inženierprojektā “Tilts pār Ziemeļsusējas upi”, kas atrodas autoceļa P75 12.43 km. Paredzēta vecā dzelzsbetona tilta demontāža un jauna kokbetona tilta būvniecība. Kokbetona triju laidumu tilts ar brauktuvi un gājēju joslām katrā pusē nodrošina ekonomisku un vizuāli estētisku risinājumu. Darbs satur: Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) kopapjoms – 161 lpp. Attēli – 45 gab. Tabulas – 21 gab. Izmantotie literatūras avoti – 49 gab. Pielikumi – 1 gab.
Keywords Koksne; Līmēta koksne; Ilgizturība; Aizsardzība; Koka tilts
Keywords in English Timber; Glulam timber; Durability; Protection; Timber bridge
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 19.12.2019 14:02:18