Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Fiziskās personas saimnieciskās darbības reģistrācijas formas: problēmjautājumi un iespējami risinājumi"
Title in English "Registration of Types of Business Structures for Natural Persons: Problems and Potential Solutions"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Abstract Darbs par tēmu ”Fiziskās personas saimnieciskās darbības reģistrācija: problēmjautājumi un iespējami risinājumi” izpēta Latvijas Republikā pastāvošo juridisko un nodokļu jautājumu regulējumu, atklājot to trūkumus un piedāvājot iespējamos risinājumus. Pētījumā ir atklāti problēmjautājumi, kuri pārsvarā saistīti ar nodokļu regulējuma, kas veidojies vēsturiski, secīgi modificējot un pielāgojot pagājušajā gadsimtā aktuālos risinājumus modernās dzīves apstākļiem, un piedāvāti risinājumi, kuri var izpausties kā juridisko formu reforma, kā arī kā nodokļu reforma fizisko personu saimnieciskās darbības jomā. Darba mērķis ir izpētīt pastāvošo regulējumu un noteikt, ka ar mazākajiem administratīvo un finanšu resursu izdevumiem sasniegt maksimālo pozitīvo efektu no saimnieciskās darbības formu regulējuma sakārtošanas. Pašreizēja reģistrācijas formu daudzveidība un to juridiskais regulējums ievērojami apgrūtina izvēli fiziskajām personām, kuras vēlas uzsākt saimniecisko darbību, tajā paša laikā, nodokļu jautājumu regulējums rada neskaidru uzņēmējdarbības vidi, un izraisa neefektīvu kontrolējošu iestāžu administratīvo resursu izmantošanu. Darba pētījuma objekts ir fizisko personu saimnieciskās darbības formas, kuras pašreiz pastāv Latvijas Republikā, savukārt pētījuma priekšmets ir šo darbību struktūra, ar to saistīto juridisko un nodokļu aspektu regulējums. Darba pētījuma uzdevumi ir izpētīt pastāvošo regulējumu, noteikt pastāvošā regulējuma rādītos problēmjautājumus, sniegt priekšlikumus konstatēto problēmjautājumu atrisināšanai, pēc iespējas sniegt piedāvāto risinājumu realizācijas iespēju un rādītā efekta novērtējumu, izdarīt secinājumus. Darbam ir praktiskā nozīme, jo darba pētījuma rezultāti var tikt izmantoti jaunā normatīvā regulējuma izstrāde uzņēmējdarbības subjektu reģistrācijas un nodokļu jautājumu jomā. Darbā ir trīs daļas, divpadsmit nodaļas, kopumā uz 81 lappuses. Darbā ir 4 autora veidoti attēli, 27 tabulas.
Keywords fiziskā persona, nodokļi, juridiskais regulējums, samnieciskā darbība
Keywords in English natural person, tax, legal regulation, business structure
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 19.12.2019 11:34:48