Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Energoapgādes tīkla modernizācijas pamatojums Rīgas infrastruktūras ilgtspējīgai attīstībai
Title in English Justification for the Modernisation of Power Supply Network for the Sustainable Development of Infrastructure in Riga
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Survilo
Reviewer Prof. p.i. K.Didenko
Abstract Maģistra darba autors Jurijs Gržibovskis izstrādājis pētījumu par tematu “Elektroapgādes tīkla modernizācijas pamatojums Rīgas infrastruktūras ilgtspējīgai attīstībai” sastāv no trīm daļām. Darba zinātniskā vadītāja ir asoc.prof. T.Survilo. Izvēlētā maģistra darba tēma ir aktuāla mūsdienās, jo energoapgāde ir būtiska mūsdienu cilvēku sadzīves un nozaru darbības un attīstības sastāvdaļa. Šajā darbā veikts pētījums par Latvijas elektroapgādes attīstības vēsturi, esošā elektroapgādes tīkla struktūru un stāvokli, kā arī izvērtētas tīkla atjaunošanas un modernizācijas iespējas. Darba trešajā daļā, balstoties uz iegūtiem datiem, veikts prognozējamo līdzekļu aprēķins, kas ir nepieciešams zemsprieguma elektroapgādes tīkla pārbūvei Rīgas pilsētas centrā. Maģistra darba izstrādes procesā tika izvērtēti ieguvumi, kas saistīti ar esošā tīkla pārbūvi un veikti aprēķini par nepieciešamo līdzekļu ieguldīšanas apjomu. Darba ietvaros tika izteikti priekšlikumi, par turpmāko rīcību plānu saistībā ar elektroapgades projektu plānošanu. Darbs satur 69 lpp., 26 attēlus, 6 tabulas un 30 informāciajs avotu nosaukumus.
Keywords elektroenerģētikas attīstība, energoapgāde, elektroapgādes tīklu struktūra, 0.23kV tīkls Rīgas pilsētas centrā, elektroenergijas kvalitātes prasības, modernizācijas projekts.
Keywords in English development of power supply, power supply, structure of power supply network, 0.23kV network in Riga city centre, electricity quality requirements, modernisation project.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 18.12.2019 18:27:00