Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nereģistrētās nodarbinātības apkarošanas koncepcija Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “The Concept for Combating Unregistered Employment in Latvia”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Justīna Hudenko
Recenzents Valentīna Andrējeva, VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes padomniece, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darbā “Nereģistrētās nodarbinātības apkarošanas koncepcija Latvijā” tiek aplūkots viens no ēnu ekonomikas izraisošajiem un pastāvēšanas iemesliem – nereģistrētā nodarbinātība. Darba mērķis ir pārskatīt mūsdienu atziņas par nereģistrētās nodarbinātības apkarošanas praksi Eiropā un trešajās valstīs ar mērķi piedāvāt jaunu nereģistrētās nodarbinātības apkarošanas koncepciju Latvijā. Pētījuma objekts ir nereģistrētās nodarbinātība Latvijā un pasaulē. Pētījuma priekšmets ir nereģistrētās nodarbinātības cēloņi un to atspoguļošana Latvijas politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos. Darbā definēts nereģistrētās nodarbinātības jēdziens un tā klasifikācija, analizēti nereģistrētas nodarbinātības veicinoši faktori un sekas; analizētas nereģistrētas nodarbinātības tendences Latvijā; apkopotas un analizētas politikas plānošanas dokumentos, zinātniskajos rakstos un citos informācijas avotos aktuālās atziņas par nereģistrēto nodarbinātību un to apkarošanas praksi Eiropā un trešajās valstīs; izvērtētas esošās kontroles procedūras un to efektivitāte attiecībā uz nereģistrētās nodarbinātības apkarošanu un novēršanu Latvijā. Darba rezultātā piedāvāti konceptuāli risinājumi nereģistrētās nodarbinātības novēršanai un apkarošanai, novērtēta ārējā ietekme uz piedāvātās nereģistrētās nodarbinātības apkarošanas koncepciju un koncepcijas ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu. Darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatīts nereģistrētās nodarbinātības jēdziens, tās klasifikācija un rašanās cēloņi un pastāvēšanas iemesli. Nodaļā ietverta arī nereģistrētās nodarbinātības situācija Latvijā un apkarošanas dinamika. Otrajā nodaļā tiek pētīta nereģistrētās nodarbinātības apkarošanas politika Eiropas Savienībā, trešajās valstīs un Latvijas nereģistrētās nodarbinātības politikas īstenošana. Trešā nodaļa attiecas uz nereģistrētās nodarbinātības apkarošanas koncepciju Latvijā. Nodaļas ietvaros tiek sniegti risinājumi nereģistrētās nodarbinātības apkarošanai, tiek veikts ārējās ietekmes novērtējums katram risinājumam un novērtēta ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu. Darba kopējo lappušu skaits ir 81 lpp. bez pielikumiem, ietvertas ir 9 tabulas un 8 attēli.
Atslēgas vārdi nereģistrētā nodarbinātība, nelegālā nodarbinātība, ēnu ekonomika, “aplokšņu” alga, nodokļi
Atslēgas vārdi angļu valodā unregistered employment, illegal employment, shadow economy, illegal income, taxes
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2019 16:21:01