Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nereģistrētās nodarbinātības apkarošanas koncepcija Latvijā”
Title in English “The Concept for Combating Unregistered Employment in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Justīna Hudenko
Reviewer Valentīna Andrējeva, VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes padomniece, Dr.oec.
Abstract Maģistra darbā “Nereģistrētās nodarbinātības apkarošanas koncepcija Latvijā” tiek aplūkots viens no ēnu ekonomikas izraisošajiem un pastāvēšanas iemesliem – nereģistrētā nodarbinātība. Darba mērķis ir pārskatīt mūsdienu atziņas par nereģistrētās nodarbinātības apkarošanas praksi Eiropā un trešajās valstīs ar mērķi piedāvāt jaunu nereģistrētās nodarbinātības apkarošanas koncepciju Latvijā. Pētījuma objekts ir nereģistrētās nodarbinātība Latvijā un pasaulē. Pētījuma priekšmets ir nereģistrētās nodarbinātības cēloņi un to atspoguļošana Latvijas politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos. Darbā definēts nereģistrētās nodarbinātības jēdziens un tā klasifikācija, analizēti nereģistrētas nodarbinātības veicinoši faktori un sekas; analizētas nereģistrētas nodarbinātības tendences Latvijā; apkopotas un analizētas politikas plānošanas dokumentos, zinātniskajos rakstos un citos informācijas avotos aktuālās atziņas par nereģistrēto nodarbinātību un to apkarošanas praksi Eiropā un trešajās valstīs; izvērtētas esošās kontroles procedūras un to efektivitāte attiecībā uz nereģistrētās nodarbinātības apkarošanu un novēršanu Latvijā. Darba rezultātā piedāvāti konceptuāli risinājumi nereģistrētās nodarbinātības novēršanai un apkarošanai, novērtēta ārējā ietekme uz piedāvātās nereģistrētās nodarbinātības apkarošanas koncepciju un koncepcijas ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu. Darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatīts nereģistrētās nodarbinātības jēdziens, tās klasifikācija un rašanās cēloņi un pastāvēšanas iemesli. Nodaļā ietverta arī nereģistrētās nodarbinātības situācija Latvijā un apkarošanas dinamika. Otrajā nodaļā tiek pētīta nereģistrētās nodarbinātības apkarošanas politika Eiropas Savienībā, trešajās valstīs un Latvijas nereģistrētās nodarbinātības politikas īstenošana. Trešā nodaļa attiecas uz nereģistrētās nodarbinātības apkarošanas koncepciju Latvijā. Nodaļas ietvaros tiek sniegti risinājumi nereģistrētās nodarbinātības apkarošanai, tiek veikts ārējās ietekmes novērtējums katram risinājumam un novērtēta ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu. Darba kopējo lappušu skaits ir 81 lpp. bez pielikumiem, ietvertas ir 9 tabulas un 8 attēli.
Keywords nereģistrētā nodarbinātība, nelegālā nodarbinātība, ēnu ekonomika, “aplokšņu” alga, nodokļi
Keywords in English unregistered employment, illegal employment, shadow economy, illegal income, taxes
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 18.12.2019 16:21:01