Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Klimata pārmaiņu ietekme uz apdrošināšanas tirgu.
Title in English Impact of Climate Change on the Insurance Market.
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jana Eriņa
Reviewer A. Mihņenoka
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Shokhrukh Turaev Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesore, Dr.oec. Jana Eriņa Bakalaura darba nosaukums: Klimata pārmaiņu ietekme uz apdrošināšanas tirgu Rakstīts bakalaura darbs: angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76 lpp., tajā ir iekļauti 10 attēli un 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 54 avoti angļu valodā, ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus un tiešsaistes avotus. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Bakalaura darba galvenais rezultāts: darba mērķis ir novērtēt klimata pārmaiņu ietekmi uz apdrošināšanas tirgu. Teorētiskajā daļā autors identificēja pašreizējās klimata tendences, apdrošināšanas nozari un dažādas metodes. Pētījumu daļā autors analizēja klimata pārmaiņu ietekmi uz apdrošināšanas tirgu, izmantojot dažādas metodes, piemēram, finanšu analīzi, aptaujas, intervijas un citas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Turaev, S. (2019). Klimata pārmaiņu ietekme uz apdrošināšanas sektoru. Bakalaura darbs/ S. Turaev, J. Eriņa. - Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana". 76 lpp.
Keywords klimata izmaiņas, apdrošināšana, finanses, risks, tirgus, siltumnīcefekta gāze
Keywords in English climate change, insurance, financial, risk, market, greenhouse gas
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 18.12.2019 16:11:50