Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Samazinātā pievienotās vērtības nodokļa likmes izmantošanas efektivitāte”
Nosaukums angļu valodā „Efficiency of Applying Reduced Value Added Tax Rates”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents Irina Jevinga, Muitas un nodokļu katedras docents (parkt.)
Anotācija Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir viens no apjomīgākajiem nodokļiem Latvijā. Tas ir netiešais nodoklis, kurš tiek iekļauts pakalpojumu cenā, tāpēc tas ietekmē ne tikai faktiski iekasētā nodokļa apjomu, bet arī ietekmē visu sabiedrību kopumā, jo ar to saskaras ikviens. Tāpēc ir nozīmīgi regulāri izvērtēt nodokļa likmju piemērošanu un to efektivitāti. Kopš 2018. gada 1. janvāra spēkā stājās Pievienotās vērtības nodokļa likuma grozījumi, papildinot jau esošo samazināto likmi 12% apmērā ar samazināto likmi 5% apmērā. Darba izstrādei tika izvirzīts mērķis noskaidrot šobrīd Latvijā esošo PVN samazināto likmju efektivitāti. Izvirzītais mērķis tika veiksmīgi sasniegts, un tā īstenošanai tika noteikti vairāki uzdevumi: 1. Apkopot un analizēt teorētisko informāciju par nodokļa samazināto likmju efektivitāti; 2. Iepazīties ar PVN tiesisko regulējumu; 3. Izpētīt un analizēt spēkā esošo PNV samazināto likmju rezultativitāti; 4. Izpētīt un analizēt PVN samazināto likmju piemērošanu ES dalībvalstīs; 5. Veikt secinājumus par PVN samazināto likmju efektivitāti un, balstoties uz ES dalībvalstu pieredzi, izvirzīt priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai. Darba gaita un iegūtie rezultāti atspoguļoti diplomdarbā, kas iedalīts 3 daļās: esošās situācijas analīze, PVN likmju samazinājuma teorētiskā nozīme un praktiskā daļa, kurā tika analizēta PVN samazinātās likmes ekonomiskā nozīme pārtikas produktu grupai Latvijā. Iegūtā informācija un izdarītie praktiskie novērojumi veido diplomdarbu uz 51 lappuses, iekļaujot 13 attēlus un 4 tabulas, starp tām arī autores veidotus attēlus un tabulas. Darbā iegūtā informācija sniedz ieskatu PVN samazināto likmju piemērošanā un rezultativitātē. Pētījumu iespējams turpināt, tomēr nepieciešami aktuālie dati par 2019. gadu, kā arī detalizētāki statistikas dati.
Atslēgas vārdi Nodokļi, PVN, Samazinātās likmes
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax, VAT, Reduced Rates
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2019 15:00:11