Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Samazinātā pievienotās vērtības nodokļa likmes izmantošanas efektivitāte”
Title in English „Efficiency of Applying Reduced Value Added Tax Rates”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer Irina Jevinga, Muitas un nodokļu katedras docents (parkt.)
Abstract Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir viens no apjomīgākajiem nodokļiem Latvijā. Tas ir netiešais nodoklis, kurš tiek iekļauts pakalpojumu cenā, tāpēc tas ietekmē ne tikai faktiski iekasētā nodokļa apjomu, bet arī ietekmē visu sabiedrību kopumā, jo ar to saskaras ikviens. Tāpēc ir nozīmīgi regulāri izvērtēt nodokļa likmju piemērošanu un to efektivitāti. Kopš 2018. gada 1. janvāra spēkā stājās Pievienotās vērtības nodokļa likuma grozījumi, papildinot jau esošo samazināto likmi 12% apmērā ar samazināto likmi 5% apmērā. Darba izstrādei tika izvirzīts mērķis noskaidrot šobrīd Latvijā esošo PVN samazināto likmju efektivitāti. Izvirzītais mērķis tika veiksmīgi sasniegts, un tā īstenošanai tika noteikti vairāki uzdevumi: 1. Apkopot un analizēt teorētisko informāciju par nodokļa samazināto likmju efektivitāti; 2. Iepazīties ar PVN tiesisko regulējumu; 3. Izpētīt un analizēt spēkā esošo PNV samazināto likmju rezultativitāti; 4. Izpētīt un analizēt PVN samazināto likmju piemērošanu ES dalībvalstīs; 5. Veikt secinājumus par PVN samazināto likmju efektivitāti un, balstoties uz ES dalībvalstu pieredzi, izvirzīt priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai. Darba gaita un iegūtie rezultāti atspoguļoti diplomdarbā, kas iedalīts 3 daļās: esošās situācijas analīze, PVN likmju samazinājuma teorētiskā nozīme un praktiskā daļa, kurā tika analizēta PVN samazinātās likmes ekonomiskā nozīme pārtikas produktu grupai Latvijā. Iegūtā informācija un izdarītie praktiskie novērojumi veido diplomdarbu uz 51 lappuses, iekļaujot 13 attēlus un 4 tabulas, starp tām arī autores veidotus attēlus un tabulas. Darbā iegūtā informācija sniedz ieskatu PVN samazināto likmju piemērošanā un rezultativitātē. Pētījumu iespējams turpināt, tomēr nepieciešami aktuālie dati par 2019. gadu, kā arī detalizētāki statistikas dati.
Keywords Nodokļi, PVN, Samazinātās likmes
Keywords in English Tax, VAT, Reduced Rates
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 18.12.2019 15:00:11