Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Tehnisko līdzekļu izmantošana muitas kontrolē Terehovas MKP”
Nosaukums angļu valodā "Use of Technical Means for Customs Control at Terehova Customs Control Point”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Aivars Gulbis, Muitas un nodokļu katedras docents (parkt.)
Anotācija Bakalaura darba tēma “Tehnisko līdzekļu izmantošana muitas kontrolē Terehovas MKP” ir aktuāla, jo pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā (tālāk tekstā ES), Latvijas austrumu robeža ir ES ārējā robeža, līdz ar to Latvijas muita ir arī ES muita. Arvien pieaugošais preču apjoms un pieaugošā nepieciešamība pēc robežkontroles ir saistīta ne tikai ar tradicionālo muitas funkciju – iekasēt ieņēmumus, bet arī ar nepieciešamību paplašināt un pastiprināt to preču kontroli, kuras tiek ievestas un izvestas pāri ES ārējām robežām, lai nodrošinātu drošumu un drošību. Vienlaikus šai kontrolei attiecībā uz preču kustību pāri ārējām robežām nebūtu negatīvi jāietekmē, bet gan drīzāk jāveicina tiesiski pamatota tirdzniecība. Muitas kontroles tehniskais nodrošinājums ir būtisks elements šo mērķu sasniegšanā. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt Terehovas muitas kontroles punkta (tālāk tekstā MKP) muitas amatpersonu rīcībā esošos tehniskos līdzekļus, kuri tiek pielietoti muitas kontrolē un ar priekšlikumu palīdzību rast identificēto trūkumu risinājumus. Bakalaura darbs sastāv no divām nodaļām. Pirmajā darba nodaļā autors aprakstīja muitas dienestu funkcijas un uzdevumus, kā arī veica muitas kontroles veidu raksturojumu. Otrā darba nodaļa ir veltīta Terehovas MKP tehnisko līdzekļu izmantošanas analīzei. Sākuma tika veikts Terehovas MKP vispārīgs raksturojums, nodaļas otrajā daļā ir veikts pielietoto tehnisko līdzekļu raksturojums. Savukārt nodaļas trešajā daļā autors aprakstīja rentgeniekārtes darbību un veica to izmantošanas rezultātu analīzi Terehovas MKP. Darba rakstīšanai autors izmantoja Latvijas Republikas (tālāk tekstā LR) un ES normatīvos dokumentus, Valsts ieņēmumu dienesta (tālāk tekstā VID) un Galvenās muitas pārvaldes (tālāk tekstā GMP) normatīvos aktus, Terehovas MKP nepublicētos dokumentus, publikācijas presē un internetā. Bakalaura darba apjoms ir 60 lapas. Tas sastāv no 2 nodaļām, kurā ietvertas 3 tabulas, 13 attēli, 1 pielikums un 42 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Bakalaura darbs sastāv no divām nodaļām. Pirmajā darba nodaļā autors aprakstīja muitas dienestu funkcijas un uzdevumus, kā arī veica muitas kontroles veidu raksturojumu. Otrā darba nodaļa ir veltīta Terehovas MKP tehnisko līdzekļu izmantošanas analīzei. Sākuma tika veikts Terehovas MKP vispārīgs raksturojums, nodaļas otrajā daļā ir veikts pielietoto tehnisko līdzekļu raksturojums. Savukārt nodaļas trešajā daļā autors aprakstīja rentgeniekārtes darbību un veica to izmantošanas rezultātu analīzi
Atslēgas vārdi angļu valodā The purpose of the Bachelor's thesis is to evaluate all technical means available to customs officers of the Terehova Customs Control Point (hereinafter - CCP), which are used in customs control and to find solutions to the identified shortcomings. The Bachelor's thesis consists of two parts. In the first part the author describes functions and tasks of customs service, as well as provides a description of different types of customs controls. The second part of the thesis is devoted to the analy
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2019 13:43:34