Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Tehnisko līdzekļu izmantošana muitas kontrolē Terehovas MKP”
Title in English "Use of Technical Means for Customs Control at Terehova Customs Control Point”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer Aivars Gulbis, Muitas un nodokļu katedras docents (parkt.)
Abstract Bakalaura darba tēma “Tehnisko līdzekļu izmantošana muitas kontrolē Terehovas MKP” ir aktuāla, jo pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā (tālāk tekstā ES), Latvijas austrumu robeža ir ES ārējā robeža, līdz ar to Latvijas muita ir arī ES muita. Arvien pieaugošais preču apjoms un pieaugošā nepieciešamība pēc robežkontroles ir saistīta ne tikai ar tradicionālo muitas funkciju – iekasēt ieņēmumus, bet arī ar nepieciešamību paplašināt un pastiprināt to preču kontroli, kuras tiek ievestas un izvestas pāri ES ārējām robežām, lai nodrošinātu drošumu un drošību. Vienlaikus šai kontrolei attiecībā uz preču kustību pāri ārējām robežām nebūtu negatīvi jāietekmē, bet gan drīzāk jāveicina tiesiski pamatota tirdzniecība. Muitas kontroles tehniskais nodrošinājums ir būtisks elements šo mērķu sasniegšanā. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt Terehovas muitas kontroles punkta (tālāk tekstā MKP) muitas amatpersonu rīcībā esošos tehniskos līdzekļus, kuri tiek pielietoti muitas kontrolē un ar priekšlikumu palīdzību rast identificēto trūkumu risinājumus. Bakalaura darbs sastāv no divām nodaļām. Pirmajā darba nodaļā autors aprakstīja muitas dienestu funkcijas un uzdevumus, kā arī veica muitas kontroles veidu raksturojumu. Otrā darba nodaļa ir veltīta Terehovas MKP tehnisko līdzekļu izmantošanas analīzei. Sākuma tika veikts Terehovas MKP vispārīgs raksturojums, nodaļas otrajā daļā ir veikts pielietoto tehnisko līdzekļu raksturojums. Savukārt nodaļas trešajā daļā autors aprakstīja rentgeniekārtes darbību un veica to izmantošanas rezultātu analīzi Terehovas MKP. Darba rakstīšanai autors izmantoja Latvijas Republikas (tālāk tekstā LR) un ES normatīvos dokumentus, Valsts ieņēmumu dienesta (tālāk tekstā VID) un Galvenās muitas pārvaldes (tālāk tekstā GMP) normatīvos aktus, Terehovas MKP nepublicētos dokumentus, publikācijas presē un internetā. Bakalaura darba apjoms ir 60 lapas. Tas sastāv no 2 nodaļām, kurā ietvertas 3 tabulas, 13 attēli, 1 pielikums un 42 bibliogrāfiskie avoti.
Keywords Bakalaura darbs sastāv no divām nodaļām. Pirmajā darba nodaļā autors aprakstīja muitas dienestu funkcijas un uzdevumus, kā arī veica muitas kontroles veidu raksturojumu. Otrā darba nodaļa ir veltīta Terehovas MKP tehnisko līdzekļu izmantošanas analīzei. Sākuma tika veikts Terehovas MKP vispārīgs raksturojums, nodaļas otrajā daļā ir veikts pielietoto tehnisko līdzekļu raksturojums. Savukārt nodaļas trešajā daļā autors aprakstīja rentgeniekārtes darbību un veica to izmantošanas rezultātu analīzi
Keywords in English The purpose of the Bachelor's thesis is to evaluate all technical means available to customs officers of the Terehova Customs Control Point (hereinafter - CCP), which are used in customs control and to find solutions to the identified shortcomings. The Bachelor's thesis consists of two parts. In the first part the author describes functions and tasks of customs service, as well as provides a description of different types of customs controls. The second part of the thesis is devoted to the analy
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 18.12.2019 13:43:34