Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas noteikumu pārkāpumu analīze MKP „Grebņeva””
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Customs Violations at the Grebņeva Customs Control Point”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Normunds Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba nosaukums: “Muitas noteikumu pārkāpumu analīze MKP “Grebņeva””. Tēmas aktualitāte saistīta ar to, ka Latvijas muitas mērķis tuvāko gadu laikā ir izveidot drošu un lietderīgu muitas noteikumu pārkāpumu novēršanas sistēmu, kas nodrošinātu pārkāpumu atklāšanu, novēršanu un izmeklēšanu. Tās mērķis ir aizsargāt ne tikai Latvijas valsts iekšējo tirgu, bet arī visas Eiropas Savienības iekšējo tirgu, samazinot muitas noteikumu pārkāpumus uz Eiropas Savienības ārējās robežas. Bakalaura darba objekts: muitas noteikumu pārkāpumi Bakalaura darba priekšmets: muitas noteikumu pārkāpumu rezultātu analīze Bakalaura darba mērķis: izvērtēt muitas noteikumu pārkāpumu tendences MKP “Grebņeva”, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus. Bakalaura darba uzdevumi: 1. Sniegt MKP “Grebņeva” vispārēju raksturojumu; 2. Veikt MKP struktūras, darba apjoma un pieejamo resursu izvērtējumu; 3. Veikt MKP “Grebņeva” konstatēto muitas noteikumu pārkāpumu analīzi; 4. Pamatojoties uz veikto analīzi, un izdarītajiem secinājumiem, izstrādāt priekšlikumus. Bakalaura pirmajā daļā autors veica MKP “Grebņeva” vispārīgu raksturojumu, noteica muitas kontroles punkta mērķus un uzdevumus, raksturoja personālsastāvu, izmantotos tehniskos līdzekļus un MKP “Grebņeva” darba apjomu. Bakalaura otrajā daļā autors noteica muitas dienesta funkcijas un uzdevumus, kā arī apskatīja muitas noteikumu pārkāpumu veidus un attiecīgi piemērojamos soda veidus, atbilstoši noteikumu pārkāpumiem muitas jomā. Bakalaura trešajā daļā autors veica MKP “Grebņeva” muitas noteikumu pārkāpumu rezultātu analīzi. Darba apjoms 59 lappuses, 16 attēli, tika izmantoti 27 literatūras avoti, pievienoti 8 pielikumi.
Atslēgas vārdi Bakalaura pirmajā daļā autors veica MKP “Grebņeva” vispārīgu raksturojumu, noteica muitas kontroles punkta mērķus un uzdevumus, raksturoja personālsastāvu, izmantotos tehniskos līdzekļus un MKP “Grebņeva” darba apjomu.
Atslēgas vārdi angļu valodā In the first part of the dissertation, the author explains about border checkpoint ‘’Grebneva’’ as well as author determinates the goals and tasks of border checkpoint ‘’Grebneva’’, described customs officers, technical objects and border checkpoint ‘’Grebneva’’ amount of work.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2019 12:55:21