Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas noteikumu pārkāpumu analīze MKP „Grebņeva””
Title in English „Analysis of Customs Violations at the Grebņeva Customs Control Point”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aivars Gulbis
Reviewer Normunds Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Bakalaura darba nosaukums: “Muitas noteikumu pārkāpumu analīze MKP “Grebņeva””. Tēmas aktualitāte saistīta ar to, ka Latvijas muitas mērķis tuvāko gadu laikā ir izveidot drošu un lietderīgu muitas noteikumu pārkāpumu novēršanas sistēmu, kas nodrošinātu pārkāpumu atklāšanu, novēršanu un izmeklēšanu. Tās mērķis ir aizsargāt ne tikai Latvijas valsts iekšējo tirgu, bet arī visas Eiropas Savienības iekšējo tirgu, samazinot muitas noteikumu pārkāpumus uz Eiropas Savienības ārējās robežas. Bakalaura darba objekts: muitas noteikumu pārkāpumi Bakalaura darba priekšmets: muitas noteikumu pārkāpumu rezultātu analīze Bakalaura darba mērķis: izvērtēt muitas noteikumu pārkāpumu tendences MKP “Grebņeva”, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus. Bakalaura darba uzdevumi: 1. Sniegt MKP “Grebņeva” vispārēju raksturojumu; 2. Veikt MKP struktūras, darba apjoma un pieejamo resursu izvērtējumu; 3. Veikt MKP “Grebņeva” konstatēto muitas noteikumu pārkāpumu analīzi; 4. Pamatojoties uz veikto analīzi, un izdarītajiem secinājumiem, izstrādāt priekšlikumus. Bakalaura pirmajā daļā autors veica MKP “Grebņeva” vispārīgu raksturojumu, noteica muitas kontroles punkta mērķus un uzdevumus, raksturoja personālsastāvu, izmantotos tehniskos līdzekļus un MKP “Grebņeva” darba apjomu. Bakalaura otrajā daļā autors noteica muitas dienesta funkcijas un uzdevumus, kā arī apskatīja muitas noteikumu pārkāpumu veidus un attiecīgi piemērojamos soda veidus, atbilstoši noteikumu pārkāpumiem muitas jomā. Bakalaura trešajā daļā autors veica MKP “Grebņeva” muitas noteikumu pārkāpumu rezultātu analīzi. Darba apjoms 59 lappuses, 16 attēli, tika izmantoti 27 literatūras avoti, pievienoti 8 pielikumi.
Keywords Bakalaura pirmajā daļā autors veica MKP “Grebņeva” vispārīgu raksturojumu, noteica muitas kontroles punkta mērķus un uzdevumus, raksturoja personālsastāvu, izmantotos tehniskos līdzekļus un MKP “Grebņeva” darba apjomu.
Keywords in English In the first part of the dissertation, the author explains about border checkpoint ‘’Grebneva’’ as well as author determinates the goals and tasks of border checkpoint ‘’Grebneva’’, described customs officers, technical objects and border checkpoint ‘’Grebneva’’ amount of work.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 18.12.2019 12:55:21