Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nereģistrēto pašnodarbināto personu radītās nodokļu plaisas analīze un novērtēšana”
Nosaukums angļu valodā “Analysis and Assessment of the Tax Gap Created by Unregistered Self-employed Workers”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Justīna Hudenko
Recenzents M.Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras asoc. profesors, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba temats ir „Nereģistrēto pašnodarbināto personu radītās nodokļu plaisas analīze un novērtēšana”. Neformālās ekonomikas lielums un sastāvs ietekme valsts attīstību no vairākiem aspektiem. Nereģistrētā nodarbinātība veido lielāko daļu no neformālas ekonomikas. Nereģistrētās pašnodarbinātās personas ir tā mazāk pētīta Latvijā nereģistrētās nodarbinātības sastāvdaļa. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt iespējamo nodokļu plaisu no nereģistrētām pašnodarbinātajām personām Latvijā. Mērķa sasniegšanai šī darba ietvaros: tika definēts nereģistrētās nodarbinātības jēdziens un veikta tā klasifikācija; analizētas nereģistrētas nodarbinātības tendences Latvijā un ES; analizēti nodokļu piemērošanas režīmi Latvijā attiecībā uz pašnodarbinātajām personām un novērtēta iespējama nodokļu plaisa valsts un pašvaldību budžetos no nereģistrēto pašnodarbināto personu Latvijā, izmantojot aplēses par pašnodarbināto personu skaitu un to nereģistrēto darījumu apjomu. Bakalaura darba objekts ir nereģistrētā nodarbinātība. Bakalaura darba priekšmets ir nodokļu plaisa no nereģistrētām pašnodarbinātajām personām Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek definēta un klasificēta nereģistrētā nodarbinātība un aprakstīta nereģistrētās nodarbinātības situācija Latvijā un ES. Otrajā nodaļā tiek analizēti politika nereģistrētās nodarbinātības apkarošanai Latvijā un ES, ka arī nodokļu slogs Latvijā kopumā un atsevišķi pašnodarbinātām personām. Trešajā nodaļā ir izveidots novērtējuma metodoloģijas apraksts un aplēsta iespējama pašnodarbināto personu radītā nodokļu plaisa. Darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi un izteikti priekšlikumi pašnodarbināto personu radītās nodokļu plaisas apkarošanai un turpmākajiem pētījumiem. Darbs sastāv no 52 lapaspusēm. Darbā iekļauti: 9 attēli, 10 tabulas un 13 vienādojumi.
Atslēgas vārdi pašnodarbināta persona, nodokļu plaisa, novērtējums, analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā self-employed, tax gap, abalysis, assessment
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2019 23:30:58