Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nereģistrēto pašnodarbināto personu radītās nodokļu plaisas analīze un novērtēšana”
Title in English “Analysis and Assessment of the Tax Gap Created by Unregistered Self-employed Workers”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Justīna Hudenko
Reviewer M.Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras asoc. profesors, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba temats ir „Nereģistrēto pašnodarbināto personu radītās nodokļu plaisas analīze un novērtēšana”. Neformālās ekonomikas lielums un sastāvs ietekme valsts attīstību no vairākiem aspektiem. Nereģistrētā nodarbinātība veido lielāko daļu no neformālas ekonomikas. Nereģistrētās pašnodarbinātās personas ir tā mazāk pētīta Latvijā nereģistrētās nodarbinātības sastāvdaļa. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt iespējamo nodokļu plaisu no nereģistrētām pašnodarbinātajām personām Latvijā. Mērķa sasniegšanai šī darba ietvaros: tika definēts nereģistrētās nodarbinātības jēdziens un veikta tā klasifikācija; analizētas nereģistrētas nodarbinātības tendences Latvijā un ES; analizēti nodokļu piemērošanas režīmi Latvijā attiecībā uz pašnodarbinātajām personām un novērtēta iespējama nodokļu plaisa valsts un pašvaldību budžetos no nereģistrēto pašnodarbināto personu Latvijā, izmantojot aplēses par pašnodarbināto personu skaitu un to nereģistrēto darījumu apjomu. Bakalaura darba objekts ir nereģistrētā nodarbinātība. Bakalaura darba priekšmets ir nodokļu plaisa no nereģistrētām pašnodarbinātajām personām Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek definēta un klasificēta nereģistrētā nodarbinātība un aprakstīta nereģistrētās nodarbinātības situācija Latvijā un ES. Otrajā nodaļā tiek analizēti politika nereģistrētās nodarbinātības apkarošanai Latvijā un ES, ka arī nodokļu slogs Latvijā kopumā un atsevišķi pašnodarbinātām personām. Trešajā nodaļā ir izveidots novērtējuma metodoloģijas apraksts un aplēsta iespējama pašnodarbināto personu radītā nodokļu plaisa. Darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi un izteikti priekšlikumi pašnodarbināto personu radītās nodokļu plaisas apkarošanai un turpmākajiem pētījumiem. Darbs sastāv no 52 lapaspusēm. Darbā iekļauti: 9 attēli, 10 tabulas un 13 vienādojumi.
Keywords pašnodarbināta persona, nodokļu plaisa, novērtējums, analīze
Keywords in English self-employed, tax gap, abalysis, assessment
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 17.12.2019 23:30:58