Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Kurjerpasta pakalpojumu pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project on Improvement of a Express Service Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Jānis Kuškins, docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Noslēguma darba autors: Irina Fetisova Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec.Rita Greitāne Noslēguma darba temats:Kurjerpasta pakalpojumu pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 19 tabulas, 41 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu un angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pirmajā daļā ir izanalizēts un apkopots teorētiskais aspekts par nozari, konkurentiem, darbības raksturojums, vēsturi, finansiālā stāvokļa analīze, informāciju par personālu un SVID analīzi. Otrajā daļā ir veikta SIA "EKL/LS" tehnoloģiskā procesa izpēte un X-Ray iekārtas nepieciešamības analīze. Trešajā daļā ir veikta SIA „EKL/LS” tehnisko problēmu risināšanas priekšlikumi un izdevumu aprēķins. Darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi, kā arī izstrādāti priekšlikumi par SIA „EKL/LS” darbības pilnveidošanu. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Fetisova, I., Greitāne, R. (2019).Kurjerpasta pakalpojumupilnveidošanas projekts.Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbībaun vadīšana”, 61 lpp.
Keywords Kurjerpasta pakalpojumu pilnveidošanas projekts
Keywords in English Project on Improvement of a Express Service Company
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 17.12.2019 13:11:30