Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Degradēto teritoriju attīstības ietekme uz Jūrmalas pilsētas sociāli ekonomisko situāciju
Title in English Impact of the Development of Brownfield Sites on the Socio-Economic Situation in Jūrmala City
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer Prof.p.i. I.Voronova
Abstract Maģistra darba autore Lelde Stāmere izstrādāja pētījumu, kura temats ir "Degradēto teritoriju attīstības ietekme uz Jūrmalas pilsētas sociāli ekonomisko situāciju". Maģistra darba zinātniskais vadītājs ir RTU praktiskais docents, Mg.oec., Dipl.oec Uldis Kamols. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 89 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 11 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 57 literatūras avoti. Degradētās teritorijas esamība pilsētā ietekmē tās ekonomisko izaugsmi un sociālekonomisko attīstību. Pilsētu plānotāji saskaras ar dažādām problēmām, lai nodrošinātu vienmērīgu visas pilsētas apkaimes attīstību, neietekmējot pilsētas spēju ekonomiski attīsties un nepasliktinot iedzīvotāju pakalpojumu saņemšanas iespējas. Veicot degradēto teritoriju revitalizāciju ir iespējams ietekmēt sociālekonomiskās situācijas uzlabošanas gan teritorijā, gan arī pilsētā kopumā. Pētījuma pirmajā daļā raksturoti degradēto teritoriju teorētiskie aspekti – aprakstīta degradētās teritorijas jēdziena izpratne, iedalījumus, ietekme uz sociālekonomisko situāciju un ilgtspējīgu attīstību. Analītiskajā daļā veikts Jūrmalas pilsētas raksturojumus, noteiktas degradētās teritorijas, konstatēti sociālekonomisko problēmu raksturojuši rādītāji izpētīti pašvaldības plāni attiecībā uz to revitalizāciju. Praktiskajā daļā ir aprēķināti sociālekonomiskie ieguvumi monetārā izteiksmē, ja degradētā teritorija tiek revitalizēta un noteikta ietekme uz attīstības indeksa rādītajiem un iepriekš konstatētajiem sociālekonomiskajiem rādītājiem apkaimē. Darbā tika noskaidrots, ka degradētās teritorijas esamība apkaimē rada sociālekonomiskas problēmas, kuras tiek atspoguļotas uz iedzīvotāju skaita samazināšanos konkrētā teritorijā, bezdarba līmeņa pieaugumu apkaimē un pakalpojumu pieejamības samazināšanos, savukārt veicot teritorijas revitalizāciju, aprēķini pierāda, ka sociālekonomiskie ieguvumi monetārā izteiksmē atsver ieguldījumus, kas veikti objekta revitalizācijā un kopumā uzlabo gan attīstības indeksa rādītājus, gan arī rādītājus, kas norāda uz sociālekonomiskām problēmām.
Keywords degradēta teritorija, revitalizācija, sociālekonomiskas problēmas
Keywords in English brownfield site, revitalization, socio-economic problems
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 17.12.2019 10:18:02