Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Siguldas novada attīstības stratēģijas pilnveidošana
Title in English Improvement of Sigulda Region Development Strategy
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Survilo
Reviewer Doc.V.Šatrevičs
Abstract Darba autors: Raivis Kalniņš Darba tēma: Siguldas novada attīstības stratēģijas pilnveidošana Darba veids: Maģistra darbs Studiju programma: Pilsētu un reģionu inženierekonomika Zinātniskā darba vadītāja: Asoc. prof. Tatjana Survilo Kvalitatīvai stratēģiskai plānošanai un stratēģijas ieviešanai ir liela nozīme kā procesam un instrumentu kopumam, kas virza pašvaldības attīstību. Stratēģijai jāsniedz reāli norādījumi efektīvai pašvaldību resursu sadalei, lai uzturētu un nodrošinātu augošu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī uzturētu un uzlabotu sabiedrisko infrastruktūru un apkārtējo vidi. Maģistra darbā tika izpētīti faktori, kas ietekmē pašvaldību attīstību un to attīstības plānošanu, kā arī analizēti pašvaldību attīstību regulējošie dokumenti Latvijā, sabiedrības līdzdalības iespējas pašvaldību attīstības plānošanā. Tika analizēts Siguldas novads un tā attīstības stratēģijas mērķi un rīcības, kā arī veikta Siguldas novada iedzīvotāju un uzņēmumu pārstāvju aptauja ar mērķi noskaidrot to informētību un iesaisti novada plānošanas procesos, kā arī analizētas galvenās jomas, kur Siguldas iedzīvotāji saredz attīstības iespējas un problēmas. Tika secināts, ka Siguldas novadā plānošanas procesā nav realizēta atgriezeniskā saite starp iedzīvotājiem un pašvaldības administrāciju, kas savukārt iedzīvotājiem nerada motivāciju piedalīties plānošanas aktivitātēs pašvaldībā. Tika rekomendēts informāciju par attīstības mērķu realizāciju un to rīcību izmaksām padarīt publiski pieejamu, vienkārši atrodamu, ikgadēji apkopotu, kas veidotu atklātu, uz sadarbību vērstu un līdz ar to uzticamu pārvaldības procesu. Maģistra darbs sastāv no teksta daļas un 1 pielikuma. Teksta daļa sastāv no ievada, 10 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Darbā ir 34 attēli, 2 tabulas, kopējais lappušu skaits ir 90 lpp.
Keywords pašvaldība, pašvaldības attīstības plānošana, sabiedrības līdzdalība, Siguldas novads
Keywords in English municipality, municipality development planning, public participation, Sigulda municipality
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 17.12.2019 10:07:06