Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Dzīvojamo māju tipveida projektu kalpošanas laika beigu termiņa radītās problēmas un iespējamie risinājumi
Title in English Problems and possible solutions of end-of-life phase in residential housing projects
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ineta Geipele
Reviewer Mārtiņš Upītis
Abstract Maģistra darba “Dzīvojamo māju tipveida projektu kalpošanas laika beigu radītās problēmas un iespējamie risinājumi” mērķis ir apzināt pastāvošās problēmas, kas saistītas ar tipveida projektu dzīvojamo māju ekspluatācijas termiņa tuvošanās beigām, kā arī izstrādāt modeli (risinājumu) un sniegt priekšlikumus, kas atvieglotu nekustamā īpašuma tirgus dalībnieku lēmumu pieņemšanu tipveida projektu dzīvojamo māju tehnisko apsekošanu veikšanai un māju atjaunošanai. Maģistra darbā ir 130 lapas, 6 tabulas, 37 attēli. Maģistra darbs ietver 4 nodaļas, kas veidotas, lai nodrošinātu loģiski secīgu informācijas izklāstu, noteiktā mērķa sasniegšanai. Pirmā nodaļa “Tipveida projektu dzīvojamās mājas Latvijā, to rašanās vēsture un projektu raksturojums” tiek aprakstīti tipveida projektu dzīvojamās mājas Latvijā, to būvniecības dinamika, aplūkoti raksturojošos rādītāji un analizēts patreizējai tehniskais stāvoklis saskaņā ar tipveida projektu dzīvojamo māju veikatjiem tehniskajiem apsekojumiem. Otrajā nodaļā “Valsts politika mājokļu jautājumu risināšanā Latvijā” tiek analizēti mājokļu politikas teorētiskie aspekti, mājokļu politikas attīstības dinamika Latvijā trīs vēsturiski un ekonomiki atšķirīgos laika posmos – neatkarīgajā Latvijā līdz 1939.gadam, padomju okupācijas laikā un pec neatkarības atgūšanas 1991.gadā; spēkā esošā normatīvā bāze; dzīvojamā fonda, mājokļu un mājsaimniecību raksturojums kā arī citu valstu pieredze līdzīgu problēmu risināšnā. Trešā nodaļa “Dzīvojamo māju iedzīvotāju un nozares speciālistu aptauja par tipveida projektu dzīvojamo māju esošajām problēmām un iespējamiem risinājumiem” sniedz nozares speciālistu novērtējumu tipveida dzīvojamo māju problēmām, kā arī iedzīvotāju aptaujā iegūto datu izvērtējumu. Ceturtā nodaļa “Tipveida projektu dzīvojamo māju atjaunošanas rīcības modelis (risinājums)” iesaka tipveida projektu atjaunošanā iesaistīto pušu rīcības modeli, kas ataino vicamo darbu loģisku struktūru mājokļu jomas sakārtošanai. Secinājumos un priekšlikumos sniegtas svarīgākās atziņas un ieteikumi par tipveida projekta dzīvojamo māju atjaunošanas traucējošajiem faktoriem un trūkumiem, kas jānovērš, lai varētu uzsākt šo projektu atjaunošanas īstenošanu.
Keywords Dzīvojamo māju tipveida projektu kalpošanas laika beigu termiņa radītās problēmas un iespējamie risinājumi
Keywords in English Problems and possible solutions of end-of-life phase in residential housing projects
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.12.2019 10:24:44