Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Azartspēļu nozares ietekme uz pašvaldību sociāli ekonomisko situāciju
Title in English Impact of the Gambling Industry on the Socio-Economic Situation in Municipalities
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer
Abstract Anotācija Maģistra darbs par tēmu „Azartspēļu nozares ietekme uz pašvaldību sociāli ekonomisko situāciju” izstrādāts ar mērķi, lai noteiktu azartspēļu nozares ietekmi uz valsti kopumā un Rēzeknes pilsētas pašvaldību un sabiedrību kopumā, nosakot nozares pozitīvo devumu un negatīvo ietekmi. Maģistra darba autors: Guntars Šķirmants. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Pr.docents, Mg.oec., Dipl.oec. Uldis Kamols. Maģistra darba teorētiskajā daļā veikta analīze par azartspēļu nozares būtība un iesaistītajiem dalībniekiem, azartspēļu nodevas un nodokļa teorētiskais apskats un analīze, azartspēļu ietekme uz cilvēku un sabiedrību kopumā, secinot, ka azartspēļu nodokļa politika nav universāla un elastīga, tā balstās uz vienu atkarīgo mainīgo un nepielāgojas izmaiņām nozarē. Maģistra darba analītiskajā daļā apskatīta un analizēta faktiskā situācija saistībā ar azartspēlēm valstī kopumā un Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, kā arī, analizētas izmaiņas azartspēļu nozarē kopumā, secinot, ka nozare attīstās un piedāvā jaunas inovatīvās idejas, kuras būtu jāapzinās likumdevējam un jāregulē, lai tās nestu pēc iespējas mazāku negatīvo ietekmi uz sabiedrību. Maģistra darba praktiskajā daļā izstrādāti scenāriji, kuros apskatītas nozarē veicamo izmaiņu sekas un to ietekme attiecībā uz valsti un uz Rēzeknes pilsētas pašvaldību. Izstrādāti priekšlikumi, lai minimizētu azartspēļu nozares negatīvo ietekmi uz sabiedrību, optimizētu azartspēļu nodevas un nodokļu politiku un padarītu azartspēļu nozari caurskatāmāku. Piemērojot darba autora sniegtās izmaiņas azartspēļu nodokļa politikā, vidēji gadā budžeta ieņēmumi pieaugtu par 16.6 milj.EUR. Maģistra darba pētījuma rezultāti apkopoti secinājumos un priekšlikumos. Darbam ir teorētiski praktisks raksturs. Maģistra darba apjoms ir 87 lapas. Tas sastāv no 3 nodaļām un 13 apakšnodaļām. Darbā ietvertas 8 tabulas, 11 attēli, 4 formulas un 6 pielikumi. Darbā izmantoti 48 bibliogrāfiskie avoti: Latvijas Republikas normatīvie akti, Latvijas Republikas Senāta Spriedumi, zinātniskā un metodiskā literatūra, un publiski paustie viedokļi attiecībā uz azartspēlēm. Šķirmants G., Kamols U., (2019). Azartspēļu nozares ietekme uz pašvaldību sociāli ekonomisko situāciju. Maģistra darbs. Rīga: RTU, BUNI TAPPEK, maģistra profesionālā studiju programma „Pilsētu un reģionu inženierekonomika”. 87 lpp. Azartspēles, interaktīvās azartspēles, spēļu automāti, spēļu zāles, sociālekonomiskā situācija, azartspēļu nodeva un nodoklis, azartspēļu problēmas, nelicencētās azartspēles.
Keywords Azartspēles, interaktīvās azartspēles, spēļu automāti, spēļu zāles, sociālekonomiskā situācija, azartspēļu nodeva un nodoklis, azartspēļu problēmas, nelicencētās azartspēles
Keywords in English Gambling, interactive gambling, slot machines, gambling halls, socio-economic situation, gambling levy and tax, gambling problems, unlicensed gambling
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.12.2019 09:35:33