Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Tāmēšanas procesa ieviešana un tā nozīme projektu īstenošanā
Title in English Implementation of estimation process and its role in project implementation
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ineta Geipele
Reviewer Jānis Kaminskis
Abstract Maģistra darba tēma ir "Tāmēšanas procesa ieviešana un tā nozīme projektu īstenošanā". Darba gaitā autors apskata starptautiski atzītu būvniecības tāmju inženiera profesiju. Darba ietvaros tiek analizēta Latvijas būvniecības nozares attīstības tendences, būvniecības tāmju inženieru loma projektu realizācijā Latvijā un ārzemēs, kā arī tiek identificētas problēmas, kuras saistītas ar tāmēšanas procesa ieviešanas neiespējamību valsts līmenī. Darba autors vēlās izpētīt, kādi pasākumi jāveic, lai tāmēšanas process tiktu standartizēts valsts līmenī. Darba gaitā autors izstrādāja attīstības plānu, kas ļautu popularizēt būvniecības tāmju inženiera profesiju, lai gala rezultātā valsts līmenī ieviestu tāmēšanas procesa standartu. Maģistra darba struktūra sastāv no četrām daļām: analītiskās, teorētiskās, praktiskās un projekta daļas. Analītiskajā daļā tiek aplūkotas būvniecības nozares attīstības tendences, kā arī tiek definētas tāmēšanas procesa problēmas un trūkumi. Teorētiskajā daļā tiek parādīta citu valstu un Latvijas Republikas pieredze būvniecības tāmju inženiera profesijas standartu pielietojumā. Papildus tiek analizētas būvniecības projekta īstenošanas metodes. Praktiskajā daļā tiek piedāvāti priekšlikumi, kas pēc darba autora viedokļa palīdzēs attīstīt būvniecības tāmju inženiera profesiju jaunā līmenī, kā arī tiek analizētas tāmēšanas procesa ieviešanas iespējas. Projekta daļā tiek veikts būvdarbu cenu piedāvājumu audits juridiskai personai saskaņā ar darba autora izstrādāto metodoloģiju. Savukārt fiziskai personai tiek sagatavoti argumenti turpmākai iesniegšanai apdrošināšanas uzņēmumā. Maģistra darba noslēgumā ir apkopoti darba izstrādes gaitā gūtie secinājumi un sniegti priekšlikumi. Darba kopējais apjoms ir 122 lappuses, tajā iekļauti 10 attēli, 24 tabulas un 1 formula, darba tapšanā izmantoti 46 literatūras un informācijas avoti.
Keywords tāmēšanas process, būvniecības tāmju inženieris
Keywords in English estimation process, building cost estimator
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.12.2019 08:24:32