Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Vertikālo vēja ģeneratoru attīstības perspektīvas Latvijā"
Title in English "Prospects for the Development of Vertical Wind Turbines in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Šatrevičs Vladimirs
Reviewer Kamols Uldis, docents (prakt.), Mg.oec., TAPE katedra
Abstract Bakalaura darba autors: Kaspars Pētersons Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents, Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: “Vertikālo vēja ģeneratoru attīstības perspektīvas Latvijā” Bakalaura darba apjoms: 50 lpp., 16 attēliem, 11 tabulām, 13 pielikumiem un 27 informācijas avotiem; Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir izpētīt Latvijas atjaunojamo energo resursu nozares pašreizējo situāciju un perspektīvas, kā arī veikt potenciāla investīciju projekta analīzi. Autors teorētiskajā daļā apkopojis informāciju un pētījis esošo situāciju atjaunojamo energo resursu enerģētikas nozarē Eiropas Savienības un Latvijas valsts mērogā. Aplūkots “Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam” 7.virsmērķis, ES un Latvijas enerģētikas politikas attīstība un mērķi, Latvijas elektroenerģijas tirgus, Latvijas atjaunojamo energo resursu izmantotais un neapgūtais potenciāls. Pētījumu daļā veikti pētījumi par vertikālo vēja turbīnu elektrostacijas projekta attīstības iespējām, kur iekļauts elektrostacijas ģeogrāfiskā izvietojuma un priekšrocību raksturojums, uzstādāmo vertikālo vēja turbīnu raksturojums, aprakstīta projekta izstrādes gaita, prognozēti un modelēti saražotās elektroenerģijas apjomi un veikti investīciju analīzes aprēķini pie diviem projekta finansēšanas modeļiem. Investīciju analīzes rezultātā tika secināts, ka pie dotajiem nosacījumiem projekts ir noraidāms, taču tam ir potenciāls, tāpēc ir nepieciešama tā tālāka izpēte un analīze. Darba noslēgumā sniegti secinājumi par identificētajām problēmām un doti priekšlikumi to risināšanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Pētersons, K., Šatrevičs, V. (2019) Vertikālo vēja ģeneratoru attīstības perspektīvas Latvijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura darbs akadēmiskajā studiju programmā “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 50.lpp.
Keywords VAWT, vertikālās vēja turbīnas
Keywords in English VAWT, vertical axis wind turbines
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 13.12.2019 15:50:14