Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Latvijas eksporta veicināšanas atbalsta instrumentu pilnveides iespējas
Title in English Feasibility to develop support measures promoting Latvian export
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Remigijs Počs
Reviewer Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projektu vadītāja, Mg.oec. Rita Elste-Tomsone
Abstract Maģistra darba autore Laura Romanova izstrādāja darbu, kura temats ir „Latvijas eksporta veicināšanas atbalsta instrumentu pilnveides iespējas”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt Latvijas eksporta veicināšanas atbalsta instrumentus, kā arī izstrādāt priekšlikumus to pilnveidošanai. Pētījuma objekts ir Latvijas eksporta atbalsta instrumenti. Pētījuma priekšmets ir Latvijas eksporta atbalsta instrumentu pilnveidošanas veidi, darbība un efektivitāte. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām. Darba pirmajā darba daļā tiek sniegts vispārējs ieskats eksporta un ārējās tirdzniecības jēdzienā, tiek apskatīts, kāda ir eksporta un tā veicināšanas instrumentu loma. Otrā darba daļa tiek veltīta uzņēmējdarbības vides analīzei un raksturojumam, tiek aplūkoti dažādi valsts ekonomiskās izaugsmes rādītāji, Latvijas eksporta atbalsta politika, kā arī pieejamie finanšu līdzekļi no Eiropas Savienības. Aplūkojot starptautiskos indeksus, tiek noskaidrotas galvenās problēmas, kas ietekmē uzņēmējdarbības attīstību, kā arī veikta Latvijas eksporta veicināšanas atbalsta instrumentu analīze. Darba trešajā daļā, balstoties uz ekspertu un eksportējošo uzņēmumu pārstāvju intervijām, atklāti organizatoriskā procesa pilnveides virzieni, tāpat rasti risinājumi eksporta atbalsta instrumentu informācijas aprites procesa pilnveidē, kā arī izveidots jaunas interaktīvās digitālās platformas ietvars. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 119 lappuses. Tajā ir iekļauti 16 attēli, 3 tabulas un 16 pielikumi uz 30 lpp. Darbā izmantotas 109 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Keywords eksporta veicināšanas atbalsta instrumenti, eksports, uzņēmējdarbība
Keywords in English export facilitation support instruments, export, entrepreneurship
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 13.12.2019 13:27:16