Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Latvijas ražošanas uzņēmumu stratēģijas izveide eksportam e-komercijas vidē
Title in English The creation of the strategy for exports in e-commerce for Latvian production companies
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Reviewer SIA ,,XINFOTECH” Iepirkumu un loģistikas vadītāja L.Supe
Abstract Maģistra darba autore Elīna Aļeiņikova izstrādāja darbu, kura temats ir “Latvijas ražošanas uzņēmumu stratēģijas izveide eksportam e-komercijas vidē”. Maģistra darba mērķis ir pētīt un analizēt stratēģijas eksporta tirgus apguvei, lai izstrādātu jaunu stratēģiju Latvijas ražošanas uzņēmumu eksportam e-komercijas vidē. Maģistra darba pirmā daļa ietver stratēģiskās vadības, konkurētspējas jeb biznesa stratēģiju izvērtējumu, tirgus apgūšanas metodes, kā arī e-komercijas teorētiskos aspektus. Tāpat tiek sniegts dažādu vides analīzes un organizāciju kultūras aspektu izklāsts. Otrā daļa sastāv no Latvijas uzņēmumu esošās situācijas analīzes, kur iekļauta to darbības analīze e-komercijā, kā arī eksporta apmēri e-komercijas vidē, izmantojot dažādu avotu statistikas datus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta Latvijas apstrādes rūpniecības uzņēmumu darbības analīzei, kur papildus tiek izmantota informācija, kas gūta ekspertu intervēšanas rezultātā. Trešajā daļā tiek atlasīti 11 ražošanas uzņēmumi, kas tiek analizēti pēc autores izveidotiem kritērijiem un izvietoti autores e-komercijai pielāgotā un izstrādātā Makkinsija matricā. Ražošanas uzņēmumiem tiek piedāvāta stratēģija pa soļiem ar veicamo darbību izklāstu, kā arī virzīšanas pasākumu ieteikumi. Visbeidzot, tiek izstrādāts laika plāns un finanšu analīze, aprēķinot ienākumus no ieguldījumiem, kā arī SVID analīze eksportam e-komercijas vidē. Darba beigās izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 86 lappuses. Tajā ir iekļauti 16 attēli, 11 tabulas un 11 pielikumi uz 13 lpp. Darbā izmantotas 89 literatūras un avotu saraksta vienības.
Keywords e-komercija, eksports, Latvijas ražošanas uzņēmumi
Keywords in English e-commerce, exports, Latvian production companies
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 13.12.2019 11:28:20