Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language "Starptautisko kravu konteinerpārvadājumu pilnveidošana"
Title in English “International container shipping improvement”
Department 22300 Institute of International Business and Customs
Scientific advisor Jānis Kuškins
Reviewer Dzintars Ciganskis
Abstract Bakalaura darba autore Anna Mamajeva izstrādāja darbu, kura temats ir “Starptautisko kravu konteinerpārvadājumu pilnveidošana”.Bakalaura darba mērķis ir analizēt un apzināt faktorus, kas ietekmē jūras frakta mainību, un sniegt rekomendācijas ekspedīcijas uzņēmumiem stabilāku un lielāku ieņēmumu gūšanai starptautisko jūras kravu konteineru pārvadājumos. Darba autore ir novērojusi šīs tēmas aktualitāti un esošās problēmas, pateicoties profesionālajai darbībai kravas pārvadājumu un loģistikas nozarē. Darba pamatā ir izmantoti reāli dati no 3 ekspedīcijas uzņēmumiem un 1 ekspedīcijas uzņēmuma klienta. Darba pirmajā daļā tiek apskatīts ostu nozīmīgums jūras pārvadājumu veikšanā, kravu apgrozījumus galvenokārt Latvijas ostās, un kā kravu tendences iezīmējas starptautisko kravu konteineru jūras pārvadājumos. Lai izprastu pārvadāto jūras konteineru kravu struktūru, šajā daļā tika apskatīti konteineru tipi un pārvadāto kravu veidi, kā arī jūras transportēšanas attīstību ietekmējošie faktori. Pirmā nodaļa satur 24 lpp., 8 tabulas un 1 attēlu. Otrajā daļā tiek aprakstītas iesaistītās organizācijas jūras kravu konteineru pārvadājumu realizēšanā un iepazīstināts ar pārvadājumu organizēšanas procesu, lai noteiktu vājos punktus iesaistīto organizāciju un struktūrvienību komunikācijā. Tiek izskatīti arī citi faktori, kas ietekmē jūras frakta lielumu un kopējās pārvadājuma izmaksas un to mainību, secinot kā iespējams minimizēt zaudējumus. Nodaļas noslēgumā atspoguļota sadarbība starp klientu un ekspeditoru, akcentējot kā savstarpēji noslēgts pārvadājuma līgums uz gadu par nemanīgām cenām ietekmē ekspeditora ieņēmumus. Autore identificē problēmas, kuru risinājumi tiek piedāvāti darba noslēguma daļā. Otrā nodaļa satur 20 lpp., 7 tabulas, 1 formulu un 1 attēlu. Darba noslēgumā tiek apskatītas dažādas alternatīvas, kā nodrošināt paredzamākus ieņēmumus ekspeditoram no jūras kravu konteineru pārvadājumu organizēšanas. Lai piedāvātu priekšlikumus, darba autore apskatīja ieņēmumu izmaiņas, palielinot fraktu un ieviešot stingrākus jūras kravu konteineru glabāšanas un izkraušanas nosacījumus. Trešā nodaļa satur 13 lpp., 5 tabulas un 1 attēlu. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 64 lappuses. Tajā ir iekļauti 2 attēli, 20 tabulas un 1 formula. Darbā izmantotas 27 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Keywords Jūras pārvadājumi, konteinerkravas,
Keywords in English Ocean freight, container shipping
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 13.12.2019 02:43:46