Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language ,,Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana elektronikas produktu ražošanas nozarē"
Title in English ,,Promoting Latvia’s international competitiveness in the electronics industry”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Olga Bogdanova
Reviewer Agnese Batenko
Abstract Bakalaura darba autore Darja Oļhovaja izstrādāja darbu, kura temats ir “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana elektronikas produktu ražošanas nozarē”. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt Latvijas starptautisko konkurētspēju elektronikas produktu ražošanas nozarē un izvirzīt priekšlikumus tās paaugstināšanai. Darba pirmajā daļā analizēta konkurētspējas jēdziena būtība un Latvijas konkurētspējas novērtējums starptautiskajos reitingos. Otrajā nodaļā tiek novērtēta elektronikas produktu ražošanas nozare Latvijā un tās stiprās un vājās puses, iespējas un draudi. Trešajā daļā tiek piedāvāts rīcības plāns Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai elektronikas produktu ražošanas nozarē, izmantojot inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumus. Darbā secināts, ka Latvijas uzņēmumu elektronikas produktu ražošanas nozarē galvenās konkurences priekšrocības ir ģeogrāfiskais stāvoklis un salīdzinoši zemas inženieru darbaspēka izmaksas, kā arī tiem ir konkurences priekšrocības tieši rūpnieciskajā elektronikas ražošanā, nevis patēriņa elektronikas ražošanā. Secinājumi un priekšlikumi izvirzīti pamatojoties uz veikto pētījumu, kuri piemērojami elektronikas produktu ražošanas uzņēmumiem, realizējot piedāvāto rīcības plānu. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 60 lappuses. Tajā ir iekļauti 7 attēli, 14 tabulas un 5 pielikumi. Darbā izmantotas 35 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Konkurētspēja, elektronika, elektronikas produktu ražošanas nozare, konkurētspējas veicināšana, apstrādes rūpniecība
Keywords in English Competitiveness, electronics, electronics industry, promotion of competitiveness, manufacturing
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 12.12.2019 22:12:00