Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Sūtījumu piegādes pilnveidošana kurjeru pakalpojumu uzņēmumos
Title in English Improvement of deliveries in courier service companies
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Jānis Kuškins
Reviewer SIA ,,RX-Loģistika” direktors Dz.Ciganskis
Abstract Maģistra darba “Sūtījumu piegādes pilnveidošana kurjeru pakalpojumu uzņēmumos” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Maģistra profesionālo studiju programmas ″Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana″ studente Evija Matjuka. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus kurjeru pakalpojumu sniedzēju tiešsaistes pieteikuma formas uzlabošanai, kas sekmētu klientu izpratni par nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, sniedzot rezultatīvāku un ātrāku sūtījuma piegādes apstrādes procesu kopumā. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Izpētīt kurjeru pakalpojumu sniedzēju darbību; 2. Izvērtēt esošo darbības situāciju un izanalizēt sūtījumu apstrādes procesu; 3. Izpētīt un izanalizēt uzņēmumu tiešsaistes sūtījumu pieteikumu formas; 4. Aptaujāt klientus, lai noskaidrotu tiešsaistes pieteikumu formu trūkumus un priekšrocības; 5. Veikt intervijas ar kurjeru pakalpojumu sniedzēju pārstāvjiem, noskaidrojot to vērtējumu sūtījumu pieteikumu formas pilnveidošanā; 6. Apkopojot veikto analīzi, izstrādāt secinājumus un sniegt priekšlikumus sūtījumu piegādes pilnveidošanai, izstrādāt papildinājumus sūtījumu pieteikuma formai. Darba objekts ir sūtījumu piegāžu organizēšana kurjeru pakalpojumu uzņēmumos, bet maģistra darba priekšmets ir sūtījumu piegāžu pilnveidošana. Darba nobeigumā tiek izdarīti un apkopoti secinājumi par izstrādāto darbu, apskatītajām tēmām un iegūtajiem rezultātiem, kā arī tiek minēti priekšlikumi dažādām, ar darba tēmu saistītām problēmām. Pētījuma rezultātā ir izstrādāta novitāte – sūtījumu pieteikuma formai, kas ļaus klientiem veiksmīgāk saņemt un izsūtīt sūtījumu, kā arī uzņēmumiem mazināt npiegādāto sūtījumu skaitu. Maģistra darba apjoms ir 82 lappuses, tajā ir iekļauti 33 attēli, 3 tabulas, 2 formulas. Darbā izmantotas 65 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības, kā arī 5 pielikumi. Maģistra darbs sastāv no trīm daļām – teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas.
Keywords kurjeru pakalpojumi, tiešsaistes pieteikumu formas, dokumentu noformēšana
Keywords in English courier services, online application forms, document processing
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 11.12.2019 16:45:06