Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Kopējās pirktspējas spēka izmantošana Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu sadarbībā ar ārvalstu piegādātājiem
Title in English The use of purchasing power in cooperation of Latvian small and medium sized enterprises with foreign suppliers
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Astra Auziņa-Emsiņa
Reviewer RTU vieslektore, LLU docente, Dr.oec. L.Jankova
Abstract Maģistra darba autors Raimonds Ronis izstrādāja darbu, kura temats ir “Kopējās pirktspējas spēka izmantošana Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu sadarbībā ar ārvalstu piegādātājiem”. Maģistra darba mērķis ir Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu iepirkumu efektivitātes modelis, balstoties uz starptautiskās prakses izpēti kopējā pirktspējas spēka izmantošanā. Maģistra darba pirmajā daļā tiek apskatīta mazo un vidējo uzņēmumu būtība un to apraksts, apskatīta rentabilitātes nozīme un privātā sektora uzņēmumu iepirkumu process, tai skaitā, piegāžu ķēdes vadība, kā arī apskatīts kopējās pirktspējas spēks un tā izmantošanas iespējas. Maģistra darba otrajā daļā tiek veikta Latvijas ekonomiskās vides un Latvijas uzņēmumu importa darījumu analīze, tai skaitā apskatīti Latvijas importa darījumi, detalizētāk pievērsta uzmanība apstrādes rūpniecības novērtējumam Latvijā un salīdzinājums ar Baltijas valstīm, kā arī vērtēta izejvielu cenu ietekme Latvijā ražotajai produkcijai. Maģistra darba trešajā daļā tiek apskatītas uzņēmumu izmantotās pētījumu metodes un apkopoti autora veiktās aptaujas un interviju rezultāti. Balstoties uz maģistra darbā apkopotajiem datiem un veikto analīzi ir izvērtēti iespējamie kopējās pirktspējas spēka izmantošanas modeļi Latvijā sadarbībai ar ārvalsts piegādātājiem, sniegts to novērtējums un piedāvāts kopējās pirktspējas spēka izmantošanas modelis Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem sadarbībā ar ārvalstu piegādātājiem. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 92 lappuses. Tajā ir iekļauti 17 attēli, 24 tabulas un 5 pielikumi uz 11 lpp. Maģistra darbā izmantotas 79 literatūras un avotu saraksta vienības.
Keywords kopējais pirkšanas spēks, pirktspējas spēks, iepirkumi, mazie un vidējie uzņēmumi, MVU
Keywords in English collective purchasing power, procurement, purchasing, small and medium-sized enterprises
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 11.12.2019 08:20:12