Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Uzņēmuma personāla piesaistes un atlases pilnveidošanas projekts
Title in English Project on Development of Staff Recruitment and Selection in a Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer Prakt. docente, MBA Daira Aramina
Abstract Noslēguma darba autors: Guna Lieģe Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Iveta Ozoliņa-Ozola Noslēguma darba temats: Uzņēmuma personāla piesaistes un atlases pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 32 attēli, 15 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 38 avoti latviešu, 6 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba Analītiskajā daļā tiek raksturota SIA “VK Tranzīts” uzņēmumu grupas darbība, organizatoriskā struktūra, personāla sastāvs un mainības tendences. Tika analizēti personāla piesaistes un atlases procesi uzņēmumu grupā, kā arī noteiktas galvenās ar personāla piesaisti un atlasi saistītās problēmas. Projekta Teorētiskajā daļā tika pētīti personāla piesaistes un atlases teorētiskie aspekti, kā arī jaunākās tendences. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs iespējamie problēmu risinājumi: darba devēja tēla un personāla meklēšanas metožu pilnveides projekts; personāla piesaistes un atlases procesu automatizēšanas projekts; strukturētas un uz kompetencēm balstītas atlases intervijas jautājumu plāna un veidlapas izstrādes projekts. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Lieģe, G., Ozoliņa-Ozola, I. (2019). Uzņēmuma personāla piesaistes un atlases pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 74 lpp.
Keywords Personāla vadība, personāla piesaiste un atlase
Keywords in English Human resources management, recruitment, selection
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 10.12.2019 17:19:24