Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Vadītāju un darbinieku sadarbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project on Improvement of Cooperation between Managers and Employees
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Līga Kamola
Reviewer "KPMG Baltics SIA" personāla vadītāja Laura Kalniņa
Abstract Bakalaura darba autors: Ligija Krasovska Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. prakt. doc. Līga Kamola Bakalaura darba temats: Vadītāju un darbinieku sadarbības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 14 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu, 6 angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā tika raksturota uzņēmuma darbība un darbinieku sastāvs, kā arī veikts pētījums un apkopoti dati par vadītāju un darbinieku sadarbību, kā rezultātā atklātas galvenās problēmas. Darba teorētiskajā daļā veikta teorētisko materiālu analīze par konstatēto problēmu risināšanas iespējām. Projektu aprēķinu daļā tika izstrādāti vadītāju un darbinieku sadarbības pilnveidošanas projekti. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Krasovska, L. (2019). Vadītāju un darbinieku sadarbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma "Cilvēku resursu vadīšana", 68 lpp
Keywords Sadarbība, attiecības, komunikācija, komanda, iedvesmošana
Keywords in English Collaboration, relationships, communication, team, inspiration
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 10.12.2019 16:30:51