Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Strādnieku darba vides pilnveidošanas projekts ražošanas uzņēmumā
Title in English Project on Improvement of Work Environment for Workers of a Production Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer Lektora p.i., Mg.DA, Matīss Šmitiņš
Abstract Noslēguma darba autors: Agnese Miksone Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Iveta Ozoliņa-Ozola Noslēguma darba temats: Strādnieku darba vides pilnveidošanas projekts ražošanas uzņēmumā. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā. To veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 18 tabulas un 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 52 avoti latviešu un 17 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Ražošanas uzņēmumā viena no problēmām ir augsts ceha strādnieku mainības līmenis. Biežākie iemesli strādnieku aiziešanai ir darba laika organizācija, sezonas darbi, attālums no darba līdz mājām un novērtējuma trūkums. Darba autore uzskata, ka, pilnveidojot darba vidi, strādnieku mainības līmenis varētu samazināties. Strādnieku anketēšanas rezultāti, kā arī zinātniskās literatūras atzinumi pierāda 5 iespējamos risinājumus: veselības apdrošināšanas ieviešana, strādniekiem piemērotāka darba laika organizēšana, transporta nodrošināšana, darba apģērba nodrošināšana un atzinība un uzslavas no vadības. Ekonomiskie aprēķini pierāda, ka šādas izmaiņas nav finansiāli izdevīgas uzņēmumam. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Miksone, A., Ozoliņa-Ozola, I. (2019). Strādnieku darba vides pilnveidošanas projekts ražošanas uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 73 lpp.
Keywords Darba vide
Keywords in English Work Environment
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 10.12.2019 13:17:16