Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Motivācijas sistēmas novērtēšanas un pilnveidošanas projekts uzņēmumā
Title in English Project on Assessment of Motivation System and Improvement in a Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Laura Celmiņa
Reviewer Mg. oec., Laura Baltiņa
Abstract Noslēguma darba autors: Anda Andersone Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mag.Psych., lektore Laura Celmiņa Noslēguma darba temats: Motivācijas sistēmas novērtēšanas un pilnveidošanas projekts uzņēmumā. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 21 attēls, 10 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 24 avoti latviešu un 3 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba 1. daļā ir veikts uzņēmējdarbības vides un uzņēmuma pārstāvēto nozaru raksturojums, kā arī veikta uzņēmuma SVID analīze. 2. nodaļu veido motivācijas teoriju apskats, kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījuma iegūto datu atspoguļojums un analīze. 3. bakalaura darba daļā, pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, ir izstrādāti detalizēti priekšlikumi motivācijas sistēmas pilnveidei uzņēmumā. Darba noslēgumā ir veikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi, bakalaura darbā aprakstītās problēmas novēršanai un/vai mazināšanai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Andersone A., Celmiņa, L. (2019). Motivācijas sistēmas novērtēšanas un pilnveidošanas projekts uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 62 lpp.
Keywords Motivācijas sistēma, motivācija
Keywords in English Motivation system, motivation
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 10.12.2019 12:15:52