Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Sadzīves atkritumu šķirošanas iespējas un problēmas Latvijā
Title in English Possibilities and Problems of Municipal Waste Sorting in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer Mg.oec., zin. asistente Viktorija Babiča
Abstract Bakalaura darba autors: Agita Melne Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.), Mg.oec. Uldis Kamols Bakalaura darba temats: Sadzīves atkritumu šķirošanas iespējas un problēmas Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 11 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu un 10 angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tiek veikta atkritumu apsaimniekošanas sistēmas Latvijā analīze, lai noteiktu sadzīves atkritumu šķirošanas iespējas un problēmas. Teorētiskajā daļā autore veic atkritumu un to apsaimniekošanas teorētisko analīzi, kā arī sniedz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas Latvijā un citās Eiropas valstīs raksturojumu. Darba pētījuma daļā ir analizēts Latvijā radīto atkritumu apjoms, izstrādāta un veikta iedzīvotāju aptauja par sadzīves atkritumu šķirošanas pieejamību Latvijā, lai atklātu sadzīves atkritumu šķirošanas iespējas un problēmas. Darba noslēgumā autore sniedz priekšlikumus atkritumu šķirošanas sistēmas uzlabošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Melne, A., Kamols, U. (2019). Atkritumu šķirošanas iespējas un problēmas Latvijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 64 lpp.
Keywords atkritumu apsaimniekošana, sadzīves atkritumu šķirošana, dalītā vākšana
Keywords in English Waste management, municipal waste sorting
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 10.12.2019 11:58:56